Schroders: Private debt kan opbloeien tijdens Covid-19 crisis

Schroders: Private debt kan opbloeien tijdens Covid-19 crisis

Alternative FI Private Debt
Partnership.jpg

Private debt kan fungeren als een belangrijke baken in deze onrustige tijden. Dankzij zijn flexibiliteit om zich aan te passen en kapitaal beschikbaar te stellen kan private debt helpen om bedrijven door moeilijke tijden te loodsen. Tegelijkertijd kan het betere rendementen opleveren voor beleggers, schrijft Ji-Eun Kim, Head of Private Asset Manager Solutions bij Schroders.

Pendule beweegt richting private debt

Private debt begon aan 2020 met een track record van tien jaar groei. In een paar weken bracht de corona-pandemie de fusie- en overnameactiviteiten tot een noodstop. Nieuwe private debt activiteiten zijn sterk gedaald. Met alle onzekerheden valt er nog niets te zeggen over de impact van corona op deze markt. 

Toch geldt private debt als een belangrijke bron van liquiditeit en langetermijnfinanciering. Schroders denkt dat de pendule weer richting de kredietverstrekkers zwaait en er aantrekkelijke kansen opdoemen uit de Covid-19 crisis.

Covid-19 is de eerste echte test voor private debt

De huidige crisis is de eerste echte test voor private debt, een markt die eigenlijk verrees uit de as van de grote financiële crisis en is uitgegroeid tot de snelst groeiende categorie in de private markt. Covid-19 is een test voor de gunstige voorwaarden voor kredietverstrekkers van de afgelopen tijd.

Tot nu toe zijn er nog geen scherpe stijgingen gezien van het aantal wanbetalingen of verliezen. Private debt heeft geen secundaire markt, er kan de nodige tijd overheen gaan voordat impact op marktwaarderingen zichtbaar wordt. 

Vraag naar private debt neemt toe

Managers in private debt laveren met wijsheid door de huidige marktomstandigheden. In tijden van stress kunnen gerichte onderhandelingen leiden tot kortetermijnregelingen, waaronder uitstel van betaling van rente of ontheffingen van convenanten, die leners de nodige tijd kunnen geven om de uitdagingen op korte termijn het hoofd te bieden en tot extra inkomsten voor kredietverstrekkers leiden. 

Anderzijds kunnen bedrijven in portefeuille in tijden van beperkte liquiditeit ook bronnen van aantrekkelijke investeringsmogelijkheden blijken te zijn. Overbruggingsfinanciering wordt doorgaans verstrekt aan bedrijven die met kortetermijnuitdagingen kampen en met wie managers al vertrouwd zijn. Deze leningen kunnen relatief aantrekkelijke rendementen opleveren, met hogere verzekeringstarieven en andere eenmalige kosten. De focus moet hierbij liggen op bedrijven die geconfronteerd worden met liquiditeitsuitdagingen op korte termijn, maar die naar verwachting veerkrachtig zijn op lange termijn.

Gevulde pijplijn is veelbelovend

Schroders verwacht dat de coronacrisis de markt voor private debt zal verbreden. Banken zijn zeer risicomijdend, terwijl private debt flexibeler is. Covid-19 heeft de markt voor fusies en overnames stilgelegd, maar de pijplijn vult zich. Steeds meer bedrijven kloppen aan bij private debt managers, Schroders signaleert dat het nu ook bedrijven zijn met een hogere kredietkwaliteit die voor de crisis voldoende alternatieven hadden. Deze leningen worden momenteel verstrekt onder conservatievere voorwaarden, veel gunstiger voor kredietverstrekkers dan begin 2020 - ruimere spreads, langere beschermingsperioden, hogere verzekeringstarieven en gunstiger convenanten.

Selectie is noodzakelijk

In de outlook voor 2020 benadrukte Schroders het belang van selectief zijn met schuldfondsbeheerders. Succes in het managen van liquiditeitsuitdagingen en het behalen van extra rendement uit de moeilijke marktomgeving vereist zowel expertise als flexibiliteit. Werken met particuliere schuldmanagers die zowel risicobeheer kunnen doen als profiteren van de onzekerheden, is cruciaal voor beleggers om door de onbekende wateren van de Covid-19-crisis te navigeren.