Achmea IM over marktvooruitzichten en private equity

Achmea IM over marktvooruitzichten en private equity

Private Equity Vooruitzichten
achmea-im-over-marktvooruitzichten-en-private-equity_1_DsVSR8 (1).jpg

In deze publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de huidige beleggingsomgeving, marktontwikkelingen en marktvooruitzichten. Er is bovendien speciale aandacht voor de beleggingscategorie private equity. Hieronder een korte inleiding op de thema’s van de Investment Letter:

Beleggingsomgeving
De groei van de eurozone-economie zwakt af. Italië bevindt zich in een recessie, terwijl Duitsland deze nipt wist te vermijden. Andere eurolanden, zoals Spanje en Nederland, doen het beter. De binnenlandse bestedingen blijven daar op peil. De ECB zal de beleidsrente laag houden vanwege de zwakke groeicijfers en de gematigde inflatie. De Amerikaanse centrale bank gaf de economie en financiële markten lucht door de voorgenomen renteverhogingen vooralsnog los te laten.

Marktontwikkelingen
Financiële markten zijn 2019 positief van start gegaan. Nagenoeg alle beleggingscategorieën stegen in waarde. Vooral aandelenmarkten kenden een goed begin en hebben het verlies van vorig jaar grotendeels weggewerkt. Renteniveaus bleven laag of daalden verder. De Duitse kapitaalmarktrente flirt opnieuw met de 0%-grens. Italiaanse staatsobligaties blijven het zwarte schaap van de eurofamilie.

Vooruitzichten
De laatcyclische fase van de wereldeconomie en de diverse politieke risico’s kunnen zorgen voor volatiliteit op de financiële markten. Momenteel zorgt de draai van het Fed-beleid voor een gunstig beleggingsklimaat. Deze draai werkt ook positief uit op beleggingen uit opkomende landen. De verwachte rendementen voor de middellange termijn zijn voor de meeste beleggingscategorieën gematigd vanwege het aanhoudend lage renteniveau in de eurozone. We verwachten dat de rente voorlopig laag blijft.

Special
De beleggingscategorie private equity is wereldwijd populair onder beleggers. Tegelijkertijd blijft de categorie onderwerp van discussie. Die draait om de hoogte van de risicopremie, over de vermeende misstanden in de sector en over de hoge kosten. Bij een belegging in private equity komt meer kijken dan bij een belegging in beursgenoteerde aandelen. Indexreplicatie is niet mogelijk, de liquiditeit is laag en de kwaliteit van de manager is een belangrijke bepalende factor voor het resultaat. Een belegger moet zelf een aantal belangrijke keuzes maken bij de portefeuille-inrichting. Keuzes waar de belegger lang aan vast zit. De categorie vereist daarom expertise en een lange beleggingshorizon.

Bijlagen