DWS: Heeft Valentijn een nare verrassing in petto voor Duitsland?

DWS: Heeft Valentijn een nare verrassing in petto voor Duitsland?

dws-heeft-valentijn-een-nare-verrassing-in-petto-voor-duitsland_1_ttM5Sz.jpg

Donderdag wordt duidelijk of Duitsland in een technische recessie is beland. Beleggers kunnen zich echter beter over andere dingen druk maken, schrijft vermogensbeheerder DWS bij zijn nieuwste ‘Chart of the Week’.

Op Valentijnsdag worden de meest recente kwartaalcijfers met betrekking tot het bbp bekendgemaakt. Dan weten we meteen ook of Duitsland vorig jaar in een ‘technische’ recessie is beland. Vanaf twee achtereenvolgende kwartalen van krimp is er sprake van een dergelijke recessie.

Die afbakening is eigenlijk absurd. Een daling van het bbp met 0,1% in twee opeenvolgende kwartalen wordt wel als een recessie aangeduid, terwijl een daling van 1% in het ene kwartaal, gevolgd door een nulgroei tijdens het volgende kwartaal, geen recessie wordt genoemd. Daarom geven economen vaak de voorkeur aan een bredere definitie waarbij recessies eenvoudigweg periodes zijn waarin beschikbare middelen onderbenut worden.

Die laatste, bredere omschrijving lijkt niet op te gaan voor Duitsland. In het derde kwartaal van vorig jaar werd de auto-industrie nog hard getroffen, maar sinds het begin van het vierde kwartaal zijn de orders weer toegenomen. In december namen de activiteiten in de bouwsector met 4% af, hierdoor duikt het laatste kwartaal wellicht in de rode groeicijfers. Maar eerlijk gezegd maken we ons niet zo druk om de Duitse bouwsector.

Ondanks die positieve kanttekeningen stemt de dalende rente op Duitse staatsobligaties wel tot nadenken. Zo geeft het verschil tussen de reële en nominale yields een indicatie van de inflatieverwachtingen. Deze zogenaamde inflation-break-even rate is afgenomen, voor de tienjaarobligaties zelfs tot het laagste punt van de afgelopen twee jaar. Dat schetst een weinig hoopvol beeld van de economische dynamiek. Bovendien is de ECB sinds januari gestopt met netto aankopen binnen haar inkoopprogramma. Dat had de yields eigenlijk omhoog moeten stuwen.

De lage inflatieverwachting heeft allicht te maken met tekenen van zwakte in de eurozone, van de dalende Ifo-index en de aanzienlijk lagere Duitse detailhandelsomzet tijdens de feestmaand, tot de zwakke indices voor inkoopmanagers in Frankrijk en Italië. Daarnaast mogen we de verschillende politieke risico’s niet verwaarlozen, van de Brexit tot de handelsconflicten.

“Als de groeivooruitzichten aanzienlijk zouden verslechteren, kan de ECB haar obligatie-aankoopprogramma nieuw leven inblazen. Dat zou de koersen van alle obligaties, inclusief die van Bunds, doen stijgen en de rente verder doen dalen”, legt Ulrich Willeitner, senior portefeuillemanager voor Europese obligaties bij DWS uit.

Het is met centrale banken en recessies zoals met de verrassing die je voor je Valentijn hebt: er kan altijd iets misgaan, hoe goed je ook bent voorbereid.

Could Valentine's Day bring a bad surprise?