Triodos IM en Fondaction richten joint venture op

Triodos IM en Fondaction richten joint venture op

ESG-investing
Samenwerking cooperation (Yan Krukau, Pexels)

Triodos Bank N.V. kondigt vandaag een innovatieve samenwerking aan met het Canadese pensioenfonds Fondaction. De intentie van het partnership is om gezamenlijk positieve verandering in de wereldwijde financiële sector te versnellen.

Zowel Triodos Bank als Fondaction zet al tientallen jaren geld in voor positieve verandering door initiatieven te financieren die bijdragen aan het oplossen van de vele onderling samenhangende uitdagingen waarmee onze samenleving wereldwijd wordt geconfronteerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de toenemende sociale ongelijkheid. Om deze mondiale uitdagingen aan te pakken moet er meer kapitaal naar duurzame initiatieven stromen en is het dus dringend noodzakelijk om de focus op duurzame financiering en impact investing te vergroten. 

Voortbouwend op hun uitgebreide staat van dienst zullen beide partijen gaan samenwerken om het tempo van verandering te versnellen: enerzijds door positieve verandering te financieren (finance change), anderzijds door zich actief in te zetten voor een eerlijkere, inclusievere, groenere en efficiëntere financiële sector (change finance).

Finance Change

Natuur is een belangrijk thema voor beide organisaties en hun visie is helder: financiële instellingen moeten stoppen met het financieren van activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur en zich in plaats daarvan focussen op gerichte oplossingen. Als onderdeel van de samenwerking zullen de dochterondernemingen van beide entiteiten, Triodos Investment Management en Fondaction Asset Management, een joint venture opzetten die zich richt op het verkleinen van het financieringstekort voor oplossingen op het gebied van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal in ontwikkelde markten, zoals regeneratieve landbouw, duurzame bosbouw en natuurherstel.

De joint venture zal zich richten op de ontwikkeling van een closed-end fondsplatform, dat privaat kapitaal zal investeren in projecten en organisaties die actief zijn op het gebied van biodiversiteit, natuur en klimaatbestendigheid. 

Hadewych Kuiper, Managing Director van Triodos Investment Management en lid van de Raad van Bestuur: 'De noodzaak om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit aan te pakken is nog nooit zo groot geweest. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking om echt een verschil te maken. We zijn dan ook zeer verheugd om samen te werken met een gelijkgestemde partij als Fondaction om gezamenlijk positieve verandering te financieren en bij te dragen aan het verduurzamen van de financiële sector.'

Change finance

De financiële sector speelt een cruciale rol bij de ingrijpende transformatie van onze economie die nodig is om de behoeften van mens en planeet weer met elkaar in balans te brengen. Triodos Investment Management en Fondaction Asset Management zullen daarom ook een gezamenlijke beleidsagenda ontwikkelen met als doel de financiële sector en overheden te stimuleren om het financieren van positieve verandering te versnellen.

Het partnership omvat een drieledige aanpak: samenwerking, educatie en beleid. Door samen te werken brengen de twee partijen gelijkgestemde individuen, organisaties en gemeenschappen bijeen die een soortgelijke visie delen. Het doel is daarbij om wederzijdse doelstellingen en prioriteiten te identificeren en om gezamenlijke middelen, expertise en netwerken in te zetten om belangrijke veranderingen teweeg te brengen.

Door educatie streven beide partijen ernaar om het begrip van duurzame financiering verder te ontwikkelen en te delen, inclusief de uitdagingen, trends en kansen. Met hun beleidsagenda willen ze beleidsmakers en de financiële sector stimuleren om de transparantie te vergroten en een positieve bijdrage te leveren aan het regelgevende en operationele landschap van de financiële sector.