J. Safra Sarasin: Waarom zijn groene waardeketens belangrijk voor beleggers?

J. Safra Sarasin: Waarom zijn groene waardeketens belangrijk voor beleggers?

ESG-investing
Klimaat (13) duurzaam energietransitie grondstoffen

Wie groen wil beleggen, moet ook een goed begrip hebben van groene waardeketens. Dat gaat veel verder dan gevestigde trends en krantenkoppen, stelt Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager van het JSS Sustainable Equity - Green Planet fonds bij Bank J. Safra Sarasin. 'Een grondig begrip van de groene waardeketens achter deze transitie is nodig om het volledige spectrum aan kansen te ontsluiten.'

'Nu de kwetsbaarheid van onze natuurlijke hulpbronnen het nieuws blijft halen, moeten we dringend oplossingen bedenken om de groene economie te ondersteunen. Toch schieten de huidige verplichtingen tekort voor de uitgebreide maatregelen die nodig zijn om een dreigende klimaatcrisis en verlies van biodiversiteit af te wenden. Overheden, industrieën en particulieren moeten gezamenlijk de uitdaging aangaan en hun inspanningen opvoeren om onze planeet te beschermen.

Dat creëert aantrekkelijke kansen voor langetermijnbeleggers. Bedrijven die baanbrekende oplossingen bieden voor de overgang naar een groenere en uiteindelijk koolstofarme economie, staan in de schijnwerpers als de uitvoerders van de groene transitie. Vooral bedrijven die innovatieve oplossingen bieden om de klimaatverandering aan te pakken en de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren, krijgen snel meer kansen.

Grondig begrip in groene waardeketens

Bij J. Safra Sarasin geloven we dat groen beleggen verder moet gaan dan populaire trends en oplossingen die de krantenkoppen halen. Naar onze mening hebben beleggers een grondig begrip nodig van de groene waardeketens achter deze transitie om het volledige spectrum aan kansen te ontsluiten.

De groene transitie is cruciaal. Dit gaat niet alleen over het goede doen: het is een wereldwijde must met enorme gevolgen voor beleggers. Zoals Frank Elderson, directielid van de Europese Centrale Bank en vicevoorzitter van de raad van bestuur, het verwoordde: 'De mensheid heeft de natuur nodig om te overleven, net als de economie en de banken. Hoe meer soorten uitsterven, hoe minder divers de ecosystemen zijn waarvan we afhankelijk zijn. Dit vormt een groeiend financieel risico dat niet kan worden genegeerd.'

Effecten klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering, gekenmerkt door stijgende temperaturen wereldwijd, komen tot uiting in steeds intensere en frequentere slechte weersomstandigheden. Het overschrijden van de drempel van 1,5°C voor de opwarming van de aarde tegen het einde van het decennium zal een bedreiging vormen voor economieën, samenlevingen en uiteindelijk beleggerskansen.

Nu landen met veel geld milieugerichte hervormingen doorvoeren, lopen beleggers kans structurele groeikansen mis te lopen.

Nu we aan deze groene reis beginnen, is één ding duidelijk: er zijn tal van kansen. Volgens het huidige regeringsbeleid zullen hernieuwbare energiebronnen bijvoorbeeld naar verwachting 80% van de nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit tegen 2030 voor hun rekening nemen, waarbij zonne-energie alleen al goed zal zijn voor meer dan de helft van deze uitbreiding.

Hoe werkt dat in een groene transitie portefeuille?

We richten ons op bedrijven die belangrijke oplossingen bieden binnen hun overeenkomstige groene waardeketens. Deze bedrijven kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:

  1. ‘Green winners’ - gevestigde leveranciers van milieuoplossingen – en:
  2. ‘Kleinere bedrijven' Dit zijn meestal kleinere bedrijven die baanbrekende groene technologieën ontwikkelen met sterke groeivooruitzichten.

Het resultaat is een gediversifieerde thematische wereldwijde portefeuille van ongeveer 50 aanbieders van groene oplossingen met een sterk ESG-profiel en een hoge blootstelling aan groene inkomsten. Als actieve portefeuillebeheerders hanteren we een bottom-up, ongedwongen benadering die gericht is op het selecteren van aandelen om de prestaties te verbeteren en op het vinden van kansen in de groene ruimte. Wij geloven dat aantrekkelijke rendementen en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten. Vergeet niet dat de groene transitie niet alleen een kwestie is van goed doen: het is een bewijs van gezonde economie!