LFDE: Tegen de stroom in

LFDE: Tegen de stroom in

Climate Change
Oceaan.jpg

Luc Olivier, CFA, Beheerder, La Financière de l'Echiquier (LFDE) │ Maart 2024

De temperatuur op het Europese continent zou binnen 100 jaar met 5 tot 10 graden Celsius kunnen dalen als gevolg van de mogelijke ineenstorting van de AMOC (Atlantic Meridonial Overturning Circulation), wat 10% van de Golfstroom vertegenwoordigt.

Volgens de Universiteit van Kopenhagen dreigt deze stroming vóór 2095 te verdwijnen. De Britse Met Office stelt echter dat dit voorlopig niet zal gebeuren. Ondanks voorspellingen trekt een Nederlands onderzoek vorige maand vergelijkbare conclusies: extreme winters op het noordelijk halfrond, grote klimaatverstoringen in Afrika en Azië, en het verdwijnen van de moessons, wat leidt tot ernstige droogte. Deze impact zou wereldwijd zijn en alle sectoren treffen. Vermogensbeheer is zich bewust van deze uitdaging en onderneemt actie.

Een kettingreactie

De belangrijkste oorzaak van deze ineenstorting is de opwarming van de aarde, die het smelten van gletsjers versterkt, waardoor grote hoeveelheden zoet water in de oceanen terechtkomen. De vermenging van deze wateren, met hun verschillende dichtheden, zorgt ervoor dat oceaanstromingen vertragen. Deze kettingreactie is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen. Het is alarmerend dat deze emissies met 62% zijn gestegen tussen 1990 en 2022.

Beleggen in oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ecosystemen als geheel te beschermen is de unieke keuze die sommige actieve vermogensbeheerders maken. Beursgenoteerde impactbeleggingen hebben deze kwesties aangegrepen en we zijn ervan overtuigd dat ze een beslissende rol kunnen spelen in het aantrekken van kapitaal naar bedrijven die zich inzetten voor de klimaatuitdaging.

Bedrijven die zich inzetten

Gezien de omvang van de uitdaging zijn wij van mening dat alle sectoren van de economie moeten worden betrokken. Dit geldt voor sectoren die zich bewust zijn van het probleem en voor baanbrekende bedrijven zoals Tomra, dat zich inzet voor de circulaire economie. Dit Noorse bedrijf ontwerpt en exploiteert systemen voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingen bij detailhandelaren. Tomra is overtuigd van de centrale rol van recycling in de klimaattransitie en heeft zichzelf tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren.

Sectoren zoals de industrie, die op het eerste gezicht minder gevoelig zijn voor deze kwesties, raken ook betrokken. Met zijn producten en diensten biedt Schneider Electric zijn klanten de mogelijkheid om hun energieverbruik te verminderen en dus ook de CO2-uitstoot, een belangrijke component van de uitstoot van broeikasgassen. Het Franse bedrijf is zich ervan bewust dat de hele productieketen erbij betrokken moet worden en ontwikkelt al meer dan 15 jaar circulaire oplossingen.

De strategie van Schneider Electric, die is gevalideerd door Science Based Targets, is gericht op een traject met netto-nul emissies in 2050. ASML, ook een belangrijke speler in de halfgeleiderindustrie, onderscheidt zich van de massa. Zijn innovatieve lithografiemachines verminderen de omvang en het energieverbruik van hun halfgeleiders die bijvoorbeeld worden gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen. De Nederlandse leider is een aantal verbintenissen aangegaan in het kader van zijn klimaatstrategie, waaronder het bereiken van netto-nul broeikasgasemissies van zijn scopes 1 en 2 industriële activiteiten in 2025.

De noodzakelijke aanpassing

In deze context moet de aanpassing aan extreme variaties van de temperaturen en weersomstandigheden gepaard gaan met spaarzaamheidsmaatregelen.

Het is essentieel om de risico's van klimaatverandering te identificeren. De Getlink Group, die Eurotunnel beheert, is een goed voorbeeld. De groep draagt niet alleen bij aan een koolstofarme mobiliteit, maar anticipeert ook op de onvermijdelijke stijging van het waterpeil en droogtes als gevolg van de uitgestoten en toekomstige CO2-uitstoot.

Deze identificatie van risico's wordt met voorbeeldige precisie weerspiegeld in de inzet van maatregelen die met name bedoeld zijn om de effecten van overstromingen en droogte op de Kanaaltunnel en zijn infrastructuur te beperken. Tegelijkertijd omvat de routekaart voor het klimaat van de Groep, gevalideerd door SBT 1,5°C, scope 3, een perimeter waarin de Groep zijn leveranciers betrekt door hen klimaatdoelstellingen op te leggen. 

Naast deze geëngageerde bedrijven bundelen beleggers hun krachten om hun impact te vergroten. Het wereldwijde Climate Action 100+ initiatief, waar LFDE zich in 2020 bij aansluit, verenigt meer dan 700 beleggers. Het doel? Ervoor zorgen dat de grootste bedrijven die broeikasgassen uitstoten de nodige stappen ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Gezien de urgentie van de situatie heeft LFDE deze kwesties centraal gesteld in een speciale impactbeleggingsstrategie. We zijn ervan overtuigd dat er collectief actie moet worden ondernomen.

 

Disclaimers: De geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de beheerder. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Hun aanwezigheid in de portefeuille is niet gegarandeerd.