LFDE: Staart de ECB zich blind op de achteruitkijkspiegel?

LFDE: Staart de ECB zich blind op de achteruitkijkspiegel?

ECB
ECB.jpg

Christine Lagarde introduceerde het concept van 'data dependent' op 3 februari 2022 en benadrukt het sindsdien herhaaldelijk. Tijdens de persconferentie van 7 maart herhaalde ze het zelfs vijf keer, waarbij ze uitlegde dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire beleid bepaalt op basis van feitelijke gegevens in plaats van voorspellende modellen.

Dit betekent dat de ECB zich richt op observaties uit het verleden in plaats van toekomstige voorspellingen. Dit kan worden vergeleken met een automobilist die voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijkt in plaats van op de weg vooruit.

We gaan even terug naar begin 2022. Na bijna 25 jaar een sluimerend bestaan te hebben geleid, schoot de inflatie in de eurozone toen omhoog naar meer dan 5%. De minst volatiele prijsindex – de zogeheten 'kerninflatie' – liet een stijging zien van meer dan 2,5%, het hoogste cijfer sinds de invoering van de euro.

De oorzaken waren bekend: krapte in de toeleveringsketens door corona, stijgende grondstoffenprijzen door de oorlog in Oekraïne, en graaiflatie 1 van bedrijven toen na de coronacrisis de vraag aantrok, terwijl het aanbod beperkt was. Alleen voorspelden op dat moment de meeste economen, ook die van de ECB, dat de inflatie slechts tijdelijk was en in beperkte mate zou oplopen. Dat bleek achteraf een misser; de inflatie rukte in de eurozone steeds verder op, tot meer dan 11% eind 2022.

In die storm gooide de ECB haar traditionele werkwijze overboord. In plaats van op haar voorspellende modellen te vertrouwen en met haar prognoses duidelijkheid te scheppen over waar het beleid naartoe ging, besloot ze om zich op de cijfers te verlaten.

Vandaag bevinden we ons echter in een heel andere situatie. Door de verkrapping van het monetaire beleid, waarbij de richtrente alles bij elkaar met 450 basispunten werd verhoogd, gaat de inflatie al een tijdje in dalende lijn. Met 2,6% komt het streefdoel van de ECB stilaan in zicht. En toch repte de raad van bestuur van de ECB in zijn jongste vergadering met geen woord over een mogelijke renteverlaging. Terwijl de ECB toch zelf haar ramingen van december vorig jaar flink naar beneden heeft bijgesteld en nu voorspelt dat de inflatie in 2024 zal uitkomen op 2,3% en in 2025 precies op de beoogde 2% zal landen.

Nadat ze eerder te langzaam had gereageerd op de opflakkerende inflatie, neemt de ECB nu dus willens en wetens het risico dat ze te laat bijstuurt nu de inflatie weer daalt. Gelet op het feit dat de transmissie van haar maatregelen in het recente verleden meer tijd in beslag nam dan verwacht, is dat een riskante gok. Wordt het geen tijd dat de ECB haar achteruitkijkspiegel ruilt voor een verrekijker om beleidsfouten te vermijden?