AllianzGI: ECB zal eerste renteverlaging voorzichtig aanpakken

AllianzGI: ECB zal eerste renteverlaging voorzichtig aanpakken

ECB
Rente (01)

De ECB zal donderdag naar verwachting haar voorzichtige aanpak voor een eerste renteverlaging onderstrepen. De inflatie zit namelijk nog niet op een geloofwaardig traject richting de prijsstabiliteitsdoelstelling van 2%. Die voorzichtige houding zal de aanhoudende correctie van de obligatierente bepalen, ook al blijft het opwaartse potentieel voor de langetermijnrente beperkt.

Eind 2023 voedde de perceptie van de markt dat de Amerikaanse Federal Reserve en de ECB klaar waren met het verhogen van de rente, een obligatierally. Beleggers kregen steeds meer vertrouwen in aanstaande renteverlagingen door de centrale banken.

Op de piek van deze verwachtingen, eind december, schatte de markt dat de ECB in 2024 iets meer dan zeven verlagingen zou doorvoeren, elk van 25 basispunten. Beleggers schatten de kans op een eerste verlaging in maart 2024 op 72%.

Sindsdien hebben verschillende ECB-leden gepleit voor een langer tijdschema voor renteverlagingen dan beleggers hadden verwacht. Deze leden variëren van de meer havikachtige leden van de raad van bestuur, zoals de bestuursleden Robert Holzmann en Joachim Nagel, tot de meer gematigde hoofdeconoom Philip Lane.

Deze waarschuwingen hebben geholpen om de marktverwachtingen te temperen. Maar die verwachtingen zijn nog steeds hoog: op 19 januari verwachtte de markt bijna zes renteverlagingen, met een waarschijnlijkheid van 80% van een eerste renteverlaging in april.

We verwachten dat de monetaire beleidsvergadering van donderdag de voorzichtige houding van de ECB zal bevestigen. De ECB moet herhalen dat ze pas een renteverlagingscyclus zal starten als ze er volledig van overtuigd is dat de inflatie duurzaam zal terugkeren naar haar doelstelling van 2% prijsstabiliteit.

Maar we zijn er nog niet:

  • Na eind november een dieptepunt van +2,4% op jaarbasis te hebben bereikt, stegen de consumentenprijzen in december met +2,9%.
  • De kerninflatie steeg in december nog steeds met 3,4% op jaarbasis.

En de stijgingsrisico's blijven bestaan:

  • Dit jaar staan er nog loonstijgingen op het programma, na een stijging van meer dan 5% in 2023 in de eurozone.
  • Geopolitieke spanningen, met name in de Rode Zee, en de extra kosten als gevolg van belemmeringen voor het scheepvaartverkeer.

Het besef dat de ECB een zeer voorzichtige houding aanneemt, zou de aanhoudende correctie van de obligatierente moeten aanwakkeren, ook al blijft het opwaartse potentieel voor de langetermijnrente beperkt door een zeer sterke belangstelling van beleggers voor obligaties.

De interesse van beleggers in obligaties blijkt uit de grote vraag naar primaire emissies aan het begin van het jaar. Nadat we tijdens de rally in december onze duratieblootstelling hebben verlaagd, benutten we nu elke marktzwakte om onze duratie te verhogen.