AXA IM: Investeren in inflatiegerelateerde obligaties om kapitaal te behouden

AXA IM: Investeren in inflatiegerelateerde obligaties om kapitaal te behouden

Inflation Fixed Income
Obligaties (03)

Ondanks de verwachtingen van markten over een tijdelijke inflatiedip, zijn er goede redenen om opnieuw te kijken naar investeringen in inflatiegerelateerde obligaties, volgens Elida Rhenals, Portfolio Manager bij AXA Investment Managers.

De omgekeerde rendementscurve, die historisch gezien vaak gevolgd wordt door een rentestijging, ondersteunt momenteel sterker de voordelen van langlopende obligaties (duration) dan we lange tijd hebben gezien. Wanneer de kerninflatie keert, kan het toevoegen van langlopende obligaties een interessante kans zijn. Bij een matigende inflatie dalen doorgaans de inflatieverwachtingen. De combinatie van hogere reële rendementen en gematigde inflatieverwachtingen biedt kansen.

De gemiddelde reële rendementen van inflatiegerelateerde obligaties zijn momenteel op het hoogste niveau sinds 2009-2010, maar blijven ook positief. Hierdoor kunnen investeerders een rendement boven inflatie vastleggen. We geloven dat deze situatie, gecombineerd met meer ontspannen visie ten aanzien van toekomstige inflatierisico's, investeerders in staat stelt om positieve reële rendementen te behalen op momenteel het hoogste niveau sinds de financiële crisis, terwijl ze zijn blootgesteld aan inflatieverwachtingen tegen historisch aantrekkelijke niveaus.

Met de verwachting van volatiliteit in inflatie op de horizon, kunnen inflatiegerelateerde obligaties een waardevolle tool zijn voor investeerders. Ze bieden veerkracht tegen aanhoudende inflatie. Aangezien alle kasstromen van deze obligaties geïndexeerd zijn naar inflatie en de uitgevers vaak een hoge kredietwaardigheid hebben, kunnen investeringen in deze obligaties een strategie vormen voor het behoud van kapitaal.