Pensioenfederatie: Actieplan om zorgen over hoge vergoedingen private equity te adresseren

Pensioenfederatie: Actieplan om zorgen over hoge vergoedingen private equity te adresseren

Private Equity Pensionfunds
water.png

Ondanks de zorgen over de hoge prestatievergoedingen voor private equity, verwacht de Pensioenfederatie niet dat die veel zullen veranderen.

In een brief aan demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft de Pensioenfederatie uiteen gezet wat zij dit jaar gedaan heeft om de politieke zorgen rond de hoge prestatievergoedingen aan private equity-bedrijven tegemoet te komen. Daarvoor had de federatie eerder al drie actierichtingen aangekondigd: transparantie over de beleggingscategorie en de kostenopbouw, communicatie met de deelnemers en de maatschappij, en dialoog met stakeholders en buitenlandse institutionele beleggers over de hoge prestatievergoedingen.

De Pensioenfederatie geeft echter toe, dat zijzelf en de Nederlandse pensioenfondsen internationaal geen vuist kunnen maken om iets te toen aan de vergoedingen. Sterker, na gesprekken met Scandinavische partijen lijkt het erop dat het vooral in Nederland als een probleem ervaren wordt. ‘Er was geen animo bij deze partijen om verder over het onderwerp te spreken.’

De brief omschrijft elk van de drie eerder aangekondigde actierichtingen, met in een bijlage voorbeelden van wat er het afgelopen jaar mee gedaan is.

Transparantie

De Pensioenfederatie zegt haar leden nadrukkelijk mee te geven extra veel aandacht te besteden: aan het inzichtelijk maken van private equity-beleggingen, aan de motivatie om erin te beleggen, en aan de (gereserveerde) kosten. ‘De voorgaande jaren gebeurde dit wellicht onvoldoende,’ aldus de federatie. ‘De afgelopen tijd hebben veel pensioenfondsbesturen met hun verantwoordings- of belanghebbendenorgaan nadrukkelijk bij de afwegingen rond private equity stilgestaan. Verder hebben pensioenfondsbesturen in hun jaarverslagen over 2022 extra aandacht besteed aan private equity als beleggingscategorie.’

Communicatie

Beleggen via private equity heeft vaak een positieve impact op samenleving en milieu, zo stelt de organisatie. ‘Pensioenfondsen hebben voorbeelden hiervan gedeeld op hun website, in verslagen en via (social) media.’ Verder heeft de organisatie samen met een aantal pensioenfondsen een magazine uitgebracht, waarin pensioenfondsen vertellen hoe ze via private markten beleggen in de energietransitie van Nederland en andere landen. 

Dialoog, zonder impact

Ook zijn de Pensioenfederatie en een aantal leden in gesprek gegaan met stakeholders en andere institutionele beleggers in internationale samenwerkingsverbanden. ‘Zo hebben we gesproken met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, PensionsEurope, UN Principles for Responsible Investment, en Deense en Finse pensioenfondsen. Bij de meeste partijen was er weinig animo om verder over het onderwerp te spreken, maar we blijven het internationaal aankaarten,’ aldus de federatie.

Ondanks al het werk, waarschuwt de federatie de minister in de brief dat er niet al te hooggespannen verwachtingen moeten zijn om iets te gedaan te krijgen aan de hoogte van de prestatievergoedingen voor private equity. ‘Er wordt wel eens gespeculeerd dat de Nederlandse pensioensector groot genoeg zou zijn om eigenstandig [sic] op het internationale speelveld dit probleem te kunnen aanpakken. Dat is niet juist.’ ‘Door verschillende pensioenfondsen wordt bij de Institutional Limited Partners Association (ILPA) aangedrongen op een gesprek over de prestatievergoedingen van de beleggingscategorie. Tot op heden heeft dit echter helaas nog niet geleid tot een bijeenkomsten.’

De volledige brief is als pdf beschikbaar.