T. Rowe Price: AI-wedloop tussen VS en China zet relatie verder onder druk

T. Rowe Price: AI-wedloop tussen VS en China zet relatie verder onder druk

Artificial Intelligence China United States Technology
Technologie (07) AI artificial intelligence robot

AI staat volop in de belangstelling bij het grote publiek, bedrijven en beleggers. Het neemt ook een prominente plaats in onder de technologische kwesties die de Amerikaanse overheid bezighoudt.

Tot nu toe lag de nadruk vooral op de strategische concurrentie met China, maar binnenlands AI-beleid krijgt nu ook meer vorm, met een aanvankelijke focus op consumentenveiligheid, beveiliging en transparantie, meent Gil Fortgang, Analyst U.S. Equity Division bij T. Rowe Price.

Strategische concurrentie met China 

Het Amerikaanse Congres beschouwt technologisch leiderschap, inclusief geavanceerde AI, als cruciaal voor de nationale veiligheid en de economische concurrentiepositie van de VS ten opzichte van China. De VS gingen eerst hun eigen weg door de export van geavanceerde halfgeleiders en chipapparatuur naar China te beperken. Deze technologieën zijn essentieel voor deep learning-modellen en de volgende generatie AI. De VS hebben vervolgens Japan en Nederland overgehaald om hieraan mee te werken.

Chips die zijn ontwikkeld om deze regels te omzeilen, kunnen voor de VS aanleiding zijn om de bestaande beperkingen op de export van halfgeleiders aan te passen. Soortgelijke beperkingen zouden kunnen worden uitgebreid naar andere AI-technologieën. Recentelijk heeft het ministerie van Financiën, in combinatie met een executive order van president Biden, voorgesteld om bepaalde Amerikaanse investeringen in China's AI, chipproductie en quantum computing sector te verbieden.

Het doel lijkt niet zozeer te zijn om de toegang tot kapitaal tegen te gaan, maar eerder om de overdracht van "immateriële voordelen" te voorkomen, met name de technische en managementexpertise waarmee deze investeringen gepaard kunnen gaan.

Reacties op de inspanningen van de VS om hun voorsprong op het gebied van sleuteltechnologieën te behouden, kunnen leiden tot verdere verstoring en onzekerheid ten aanzien van de relatie met China. De door China onlangs aangekondigde beperkingen op de export van gallium en germanium - metalen die worden gebruikt in halfgeleiders en telecommunicatieapparatuur - onderstrepen dit punt. 

Bottom line: De geleidelijke ontkoppeling van de Amerikaanse en Chinese technologiesectoren zal volgens T. Rowe Price waarschijnlijk doorgaan. Dat kan onzekerheid en risico's met zich meebrengen voor bedrijven die zich bezighouden met chipfabricage en andere next generation technologieën die verband houden met AI. 

Binnenlandse regelgeving voor AI 

Tot nu toe hebben de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de VS weinig invloed gehad op de adoptie en innovatie van AI, althans niet op korte termijn. De regering Biden heeft in juli van zeven prominente AI-ontwikkelaars de toezegging gekregen om een brede reeks principes te volgen. Deze vrijwillige afspraken omvatten:

  • Modeltests en beveiliging, 
  • Het creëren van markers die AI-gegenereerde inhoud identificeren en 
  • Het openbaar maken van de mogelijkheden en beperkingen van een model.

Geen van deze maatregelen lijkt overdreven belastend. De toezegging suggereert wel dat consumentenveiligheid, beveiliging en transparantie belangrijke thema's aan het worden zijn voor AI-regulering in de VS.

Dit najaar zal de Senaat een reeks deskundigenpanels organiseren over deze thema's en andere netelige kwesties met betrekking tot AI, zoals auteursrecht, privacy en mogelijk banenverlies. Door de complexiteit van deze kwesties en de patstelling in het Congres zal zinvolle AI-wetgeving op de korte tot middellange termijn een zware strijd worden. Deze beleidsdiscussies kunnen echter wel de agenda bepalen voor de federale overheidsinstanties die waarschijnlijk regels zullen opstellen en implementeren voor het gebruik van geavanceerde AI.

Sommige instanties beginnen al te reageren. De Federal Trade Commission (FTC) onderzoekt bijvoorbeeld regels om het volgen van gegevens te beperken en te voorkomen dat discriminerende praktijken in algoritmen worden opgenomen. Het agentschap is ook een onderzoek gestart naar de vraag of een populair AI-platform individuen schade heeft berokkend door valse of misleidende informatie over hen te produceren. 

Waar moeten beleggers nu op letten? 

De AI-revolutie staat nog in de kinderschoenen. Dat geldt ook voor de reactie van de overheid. De principes die ten grondslag liggen aan de Amerikaanse benadering van China's inspanningen op het gebied van AI en ondersteunende technologieën zijn op dit moment beter te begrijpen, ook al zorgen de spanningen tussen deze twee machten voor onzekerheid. Het binnenlands beleid daarentegen krijgt steeds meer vorm. Vooralsnog is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Big Tech en andere bedrijven die generatieve AI ontwikkelen en inzetten.