Asset Allocation Awards

Asset Allocation Awards

Asset Allocation
FI-2 - 2023 - Verslag Asset Allocation Awards

Begin februari werden de Asset Allocation Awards 2022 uitgereikt. Het jaarlijkse evenement van Alpha Research werd dit jaar voor het eerst samen met Financial Investigator georganiseerd.
 
Door Astrid Smit

 

Methodologie

Hoe bepaalt Alpha Research wie de beste asset allocators zijn? Directeur Eelco Ubbels: ‘Wij analyseren elke maand rond de zestig researchrapporten en bepalen zo de consensus wat betreft de asset allocatieverwachtingen voor vijf categorieën: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Sector, Equities Regional, en Overall.’ Voor opname in het maandelijkse analyserapport moet een researchrapport voldoen aan een vijftal voorwaarden:

  1. Het rapport moet publiekelijk toegankelijk zijn en al minstens drie jaar verschijnen.
  2. De frequentie van publicatie is tenminste eenmaal per kwartaal.
  3. De publicatiedatum van het rapport mag niet ouder zijn dan zes maanden.
  4. De aanbevelingen zijn ondubbelzinnig en duidelijk.
  5. De aanbevelingen betreffen minstens vier van de vijf gehanteerde sub-beleggingscategorieën.

Alpha Research creëert voor elk rapport een unieke portefeuille. Een gelijk gewogen portefeuille is het uitgangspunt, zonder rekening te houden met benchmarkgewichten. Bij de aanbeveling ‘overwegen’ geldt een gewicht van +5% en bij ‘onderwegen’ geldt een gewicht van -5%. De wegingen worden elke maand bijgewerkt. De vijf best renderende portefeuilles over drie jaar worden genomineerd voor een award, waarbij de best presterende portefeuille de award wint.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Rosarium in Amsterdam werden de winnaars van de best presterende portefeuilles in elke categorie bekendgemaakt. Eelco Ubbels overhandigde de awards aan de winnaars.

 

Iedereen verwacht een recessie, maar wat als die recessie uitblijft of minder erg is dan verwacht?

 

Winnaar Asset Allocation Award: Neuberger Berman

Neuberger Berman was de winnaar in de categorie Asset Allocation. ‘Wij hadden ons erop ingesteld dat de inflatie hoger zou blijven dan de markten verwachtten’, lichtte Niall O’Sullivan, Chief Investment Officer Multi-Asset Strategies EMEA, de winnende strategie toe. ‘De uitgangspunten waren diversificatie en bescherming tegen inflatie. Grondstoffen bieden bescherming tegen inflatie en structureel zijn ze overigens ook interessant. Voor de transitie naar meer duurzame energiebronnen zal de vraag naar koper in de komende jaren toenemen.’ Daarnaast kijkt Neuberger Berman positief naar cash, nu het naast bescherming van de portefeuille ook enig rendement biedt.

Winnaar Fixed Income Award: ACTIAM

De winnaar van de categorie Fixed Income was ACTIAM. Head of Fixed Income & Multi Asset Mehdi Abdi nam de prijs in ontvangst en verklaarde het succes: ‘Aan het begin van 2022 waren we heel voorzichtig en waren de hoger renderende bedrijfsobligaties onderwogen in de portefeuille. Vanwege oplopende politieke spanningen waren we defensief gepositioneerd. Gedurende het jaar liepen de risicopremies op en zijn we meer in bedrijfsobligaties gaan beleggen.’ ACTIAM kon daarom in januari van dit jaar profiteren van het inkomen van de risicopremies. Verder was het overwogen in Emerging Markets Debt. Hoewel deze categorie in 2022 niet goed presteerde, pakte de uitsluiting van Rusland goed uit.

Winnaar Equities Sector Award: ING Investment Office (ING IO)

Voor de derde keer op rij won ING IO deze award. ‘Goed te zien dat ook Nederlandse partijen genomineerd zijn en prijzen in de wacht slepen’, reageerde Bob Homan, Manager Investment Office. Volgens hem zijn de verschillen in behaalde rendementen tussen sectoren doorgaans erg hoog. Vandaar de focus op een goede sectorallocatie. Net als Neuberger Berman verwachtte ook ING IO dat de inflatie langer hoog zou blijven en dat de rente zou oplopen. ‘Wij hadden daarom de sectoren Energie en Financials overwogen. Eind 2022 hebben wij de overweging van Energie teruggedraaid.’ De nutssector was en blijft bij ING onderwogen, verwachtte Homan, gezien het risico op afroming van de winsten. Eind 2022 is er gedraaid van een focus op waarde naar een op groei.

Winnaar Equities Regional én Overall Awards: Northern Trust Asset Management

De Overall Award is voor de vermogensbeheerder die de beste resultaten heeft behaald wanneer de verschillende categorieën bij elkaar worden opgeteld. Wouter Sturkenboom, Chief Investment Strategist EMEA & APAC, die de twee awards in ontvangst nam, verklaarde het dubbelsucces door de defensieve positionering begin 2022, waarbij Amerika overwogen en Emerging Markets juist onderwogen waren. ‘De renteverhogingen door de Fed en de economische tegenwind waren slecht voor opkomende markten, voor zowel aandelen als obligaties’, legde hij uit. ‘Daarnaast zijn we structureel bezorgd over de koers van China, hoewel het land op korte termijn zal opveren door het loslaten van de strenge coronabeperkingen.’

Voor de lange termijn is Northern Trust Asset Management positiever geworden over high yield. Dit komt door een hoger startpunt qua renteniveau en doordat de gemiddelde kredietkwaliteit van de high yield benchmark is toegenomen naar BB. Ondanks de stevige daling van aandelenmarkten in het afgelopen jaar, blijft de verhoging van het verwachte aandelenrendement volgens Sturkenboom beperkt. ‘Door de krappe arbeidsmarkt in ontwikkelde markten zullen winstmarges de komende jaren lager uitvallen.’

 

We zijn structureel bezorgd over de koers van China.

 

Asset Allocatie Debat 2023

Voorafgaand aan de uitreiking was er een debat met Jelte de Boer, Directeur van Optimix Vermogensbeheer, Rob Brand, Head of Portfolio Management bij Blue Sky Group, Judith Sanders, Sustainable Investment Strategist bij ABN AMRO, en Kees van de Velde, Managing Partner van Capital HQ. De experts gingen onder leiding van Eelco Ubbels en Ineke Valke, Senior Investment Strategist bij Wealth Management Partners, met elkaar in gesprek over de huidige markt en de uitdagingen voor de asset allocatie. De invloed van inflatie is cruciaal, erkenden de experts. De Boer: ‘Inflatie werd postCovid initieel aangewakkerd door problemen in de waardeketens van bedrijven en hoge energieprijzen. Deze zijn nu op hun retour. De service-inflatie is nog hoog, maar die zal de neerwaartse trend van huizenprijzen de komende kwartalen volgen.’

Vooral energie is volgens de deelnemers een belangrijke factor. Sanders verwacht dat energieprijzen structureel hoog zullen blijven. ‘Maar’, zo stelde ze, ‘minder verbruik, goed gevulde gasvoorraden, het weer op sterkte komen van Franse kerncentrales en ontwikkelingen in hernieuwbare energie bieden lichtpuntjes.’ Van de Velde: ‘Het gasverbruik is tot nu toe meegevallen, maar hoe houd je in de toekomst dat lagere gebruik vast?’ Brand: ‘Wij verwachten dat de inflatie de komende jaren tussen 2% en 5% zal liggen. Dat is in principe goed voor aandelen.’

Er was ook een gewetensvraag voor het panel. Mag je als belegger in fossiele energie blijven beleggen? De consensus was dat de sector niet geheel valt uit te sluiten.

Via fossiele energie kwam de geopolitiek ter sprake. Die wordt steeds belangrijker. Van de Velde: ‘De VS wil China ontkoppelen van technologische ontwikkelingen. Dat is niet altijd in lijn met Europese belangen.’

Ten slotte stelden Ubbels en Valke de panelleden enkele vragen over het thema van de middag: asset allocatie. Wat moet je de komende drie jaar hebben? Maakt de inmiddels hogere rente obligaties weer aantrekkelijk? De meeste experts waren het erover eens dat aandelen populair blijven. Alleen ABN AMRO blijft onderwogen in aandelen en overwogen in cash. De Boer vertolkte een andere visie: ‘Iedereen verwacht een recessie, maar wat als die recessie uitblijft of minder erg is dan verwacht?’ 

Attachments