SSGA: ECB verhoging - 50 basispunten zoals verwacht

SSGA: ECB verhoging - 50 basispunten zoals verwacht

ECB
ECB (5).png

De ECB heeft vandaag de verwachting van een verhoging met 50 basispunten (bps) voor alle beleidsrentes ingelost.

Dit leek begin maart al vast te staan, gezien de onverwacht hoge inflatiecijfers in februari en het feit dat de bank dit had toegezegd tijdens de vergadering van 2 februari. Nadat men begon met vrezen voor het uitbreken van een bankencrisis vanuit de VS startte de markt echter met het incalculeren van een meer gematigde verhoging met 25 basispunten.

Uiteindelijk zou een gematigde verhoging met 25 basispunten de markt mogelijk verontrusten. Het zou daardoor kunnen lijken alsof er een risico bestaat op een systeemfalen in het EU-banksysteem verspreid vanuit de VS naar Zwitserland, terwijl de onaangename, verrassende stijgingen in de inflatiecijfers eerder dit jaar de haviken sterkte  - 50 basispunten leek dus gepast.

Een tegemoetkoming voor de snel verkrappende financiële voorwaarden lijkt echter te zijn dat de guidance voorlopig is opgeschort ten behoeve van een data-afhankelijke benadering waarbij de aanpak per vergadering wordt bekeken.