Van Lanschot Kempen: Beleggers delen nu visie centrale banken

Van Lanschot Kempen: Beleggers delen nu visie centrale banken

Asset Allocation
Outlook vooruitzicht (19) Scenario.jpg

Groeivertraging valt mee, inflatie hardnekkiger dan verwacht. Beleggers zijn gedraaid naar de visie van centrale banken.

In februari waren aandelenbeleggers minder optimistisch dan in januari. De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde met 3,0%. Aandelen uit opkomende markten noteerden met 6,5% de grootste verliezen, gevolgd door de regio Pacific met een verlies van 5,0%. In de VS ging de markt 2,6% omlaag. Alleen Europa hield het droog met een winst van 1,9%. Sinds het dieptepunt in september zijn Europese aandelen ruim twee keer zo hard gestegen dan Amerikaanse aandelen. Zo staat in de visie op asset allocatie voor maart, die Van Lanschot Kempen vandaag bekend maakte.

Groeivertraging valt mee, inflatie hardnekkiger dan verwacht

Al met al lijkt het groeimomentum in de VS en China sterker dan in Europa, maar gaat het verkrappende monetaire beleid in de VS als eerste pijn doen. In Europa wordt een matig presterende economie ook geconfronteerd met krapper monetair beleid, wat de groei beperkt zal houden. Ondertussen vielen inflatiecijfers tegen. In de VS daalde de CPI-index in januari op jaarbasis, maar was op maandbasis geen verbetering te zien

Redenen genoeg dus voor centrale bankiers om te blijven hameren op renteverhogingen en het langer hoog houden van rentes. In de VS worden vanaf het huidige niveau nog ruim drie renteverhogingen van 25 basispunten verwacht en zijn de verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar verdwenen. In de eurozone wordt voor september een beleidsrente van de ECB voorzien van bijna 4%, wat nog 150 basispunten aan renteverhoringen betekent. In het VK staat de beleidsrente al op 4% en wordt nog 75 basispunten aan renteverhogingen verwacht.

Krijgen centrale bankiers toch gelijk?

De afgelopen maanden liepen de visies van centrale bankiers en van beleggers fors uiteen. Centrale bankiers gaven aan de rente verder te willen verhogen en dan een tijd hoog te houden, terwijl beleggers een minder verkrappend monetair beleid voorzagen. In de VS werden al renteverlagingen voor het eind van het jaar voorzien. Inmiddels zijn beleggers opgeschoven richting de visie van centrale bankiers. Tot februari was het verschil tussen wat de Fed aangaf en wat beleggers voorzagen aan het eind van dit jaar zo’n 75 basispunten, maar dat verschil is geheel verdwenen. Sterker nog, Fed funds futures prijzen nu meer renteverhogingen in dan de meest recente projecties van de Fed.

Beleggingsbeleid ongewijzigd

Het is op de markten voor bedrijfsobligaties vrij rustig. Het aangeboden nieuwe papier wordt vrij gemakkelijk door de markt opgenomen. Risico-opslagen zijn dan ook laag. In de VS en voor Europese high yield obligaties liggen ze rond het vijfjaars gemiddelde, voor Europese investment grade obligaties iets daarboven. Rentes lijken aantrekkelijk vanuit historisch perspectief, maar dat komt dus vooral door de opgelopen rente op staatsobligaties.

Maart is vaak een drukkere maand wat betreft de uitgifte van nieuwe obligaties en als dan ook de ECB haar portefeuille bedrijfsobligaties gaat afbouwen, dan kan dat de rust op de markt verstoren. Wanbetalingen zijn laag, maar die lopen vaak op als banken hun kredietvoorwaarden strenger maken, zoals nu het geval is. Vooral high yield obligaties zijn kwetsbaar in het klimaat van monetaire verkrapping, aldus Van Lanschot Kempen.