T. Rowe Price: ‘Berenmarktscenario’s’ voor beleggers in VS

T. Rowe Price: ‘Berenmarktscenario’s’ voor beleggers in VS

United States
Taymour Tamaddon (T. Rowe Price).jpg

De Amerikaanse economische vooruitzichten blijven hoogst onzeker, maar Taymour Tamaddon, Portfolio Manager, US Large‐Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price denkt dat het beleggingsklimaat zich tegen eind 2022 duidelijker zal openbaren - goed, slecht of ergens daartussenin.

Dat hoeft nog niet te betekenen dat de markten snel zullen reageren, maar ze zullen wel een redelijk beeld verschaffen over welke richting ze zullen opgaan. Nog voor de volgende bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed) op 14 december komt er nog één inflatierapport uit. Als die laatste Amerikaanse inflatiecijfers lager uitvallen dan de consensusverwachting, dan zal dit grote gevolgen kunnen hebben voor beleggers.

Bij de huidige stand van zaken denkt Tamaddon dat de VS in het nieuwe jaar afstevent op een van de drie onderstaande economische ‘berenmarktscenario’s’:

De beer met een zachte landing
Het eerste mogelijke scenario is dat de Federal Reserve erin slaagt een relatief snelle zachte landing te bewerkstelligen. Deze ‘milde berenmarkt’ is ongetwijfeld de beste uitkomst voor groeibeleggers. Tegelijkertijd denkt Tamaddon echter dat dit de meest onwaarschijnlijke uitkomst is, gezien de huidige situatie en de grote mate van onzekerheid. In dit scenario hoeft de rente niet veel hoger te gaan, neemt de inflatie vrij snel af in reactie op renteverhogingen, en blijft de economische groei over het algemeen solide, met een bescheiden expansie die uiteindelijk niet te warm en niet te koud is. De kans dat dit scenario werkelijkheid wordt, acht Tamaddon klein.

De meest waarschijnlijke beer
Een gematigde bear market is volgens Tamaddon de meest waarschijnlijke uitkomst: een milde recessie, maar waarbij de renteverhogingen snel genoeg zijn om de economie geleidelijk af te remmen en de huidige hoge inflatie te temperen. In dit scenario verwacht hij een paar kwartalen van vertragende groei, met een geleidelijk dalende inflatie, en uiteindelijk de eerste tekenen van herstel vanaf medio 2023.

In een dergelijk klimaat wordt het moeilijker om beleggingskansen te vinden. Kwaliteitsbedrijven met sterke fundamentals, gezonde bedrijfsactiviteiten en aandacht voor kwaliteit zullen waarschijnlijk door beleggers worden beloond. Dit is een prima omgeving voor groeibeleggers omdat de kwaliteit van individuele bedrijven de belangrijkste marktdrijver wordt, in plaats van te worden gedreven door macro-economische factoren of beleggingsmomentum. En in een mild recessieklimaat zijn de bedrijven die in staat zijn hun winst, hun concurrentiekracht en hun marktaandeel te vergroten bij gebrek aan een sterk bruto binnenlands product, doorgaans eerder groeibedrijven dan waardebedrijven.

De beer blijft nog lang grommen
De derde mogelijkheid is een langdurige bear market - het zwaarste scenario voor beleggers in het algemeen - waarin de onzekerheid niet verdwijnt. De Federal Reserve slaagt er niet in de inflatie onder controle te krijgen en het blijft onduidelijk hoe veel hoger de rente moet gaan om de prijsstabiliteit te herstellen. In dit klimaat blijft de markt schommelen en de volatiliteit overheersen omdat beleggers onzeker blijven over de vraag of de Fed wel genoeg heeft gedaan.

Deze hoge mate van aanhoudende marktonzekerheid en fragiel sentiment is geen goed nieuws voor groeibeleggers. Door het gebrek aan duidelijkheid over de richting zullen beleggers waarschijnlijk naar defensieve marktgebieden en zich afkeren van meer op groei gerichte aandelen en bedrijfssectoren.

Wanneer gaat die inflatie omlaag?
Voor een matiging van de huidige hoge inflatie in de VS moeten volgens Tamaddon de consumentenbestedingen significant vertragen. Tenzij consumenten hun uitgaven beginnen te beteugelen, zal de inflatie niet afnemen. Dit heeft uiteraard veel te maken met persoonlijke consumptie, maar ook met hoe zeker mensen zich voelen over hun totale vermogen. Dat laatste hangt nauw samen met hoe comfortabel zij zich voelen over de waarde van hun grootste bezit, namelijk hun huis. Volgens Tamaddon zal een daling van de huizenprijzen in de VS uiteindelijk helpen om de inflatie naar beneden te brengen.

Het huishoudboekje van de Amerikaanse consument staat er momenteel over het algemeen vrij goed voor na de coronavirus pandemie, dankzij stimuleringscheques die in die periode werden uitbetaald, terwijl tegelijkertijd de bestedingsmogelijkheden beperkter werden. De gemiddelde spaarquote van Amerikaanse huishoudens is nu dus redelijk gezond. Dit is mooi voor de consument, maar het maakt het moeilijker om de marktvooruitzichten te voorspellen, aangezien de consumenten meer vertrouwen hebben en waarschijnlijk iets meer tijd om geld te blijven uitgeven.

In het kort:

  • Bij de aanhoudende marktonzekerheid zouden de vooruitzichten op korte termijn voor de VS zich tegen eind 2022 duidelijker moeten beginnen af te tekenen.
  • Hoewel de omstandigheden naar verwachting uitdagend zullen blijven, zijn er drie potentiële beerscenario's: mild, gematigd of langduriger.
  • Als beleggers er vertrouwen in krijgen dat de inflatievooruitzichten verbeteren, is een gematigder uitkomst waarschijnlijk, wat een goed voorteken kan zijn voor groeiaandelen in 2023.