State Street SPDR ETFs: Amerikaanse Midkap-aandelen - een ‘sweet spot’ met aantrekkelijke waardering

State Street SPDR ETFs: Amerikaanse Midkap-aandelen - een ‘sweet spot’ met aantrekkelijke waardering

Equity United States
Duurzaam (20) groei investeren beleggen

Amerikaanse Midkap-aandelen leden net als de blue chips aanzienlijke verliezen in de loop van 2022. De prestaties van deze twee segmenten waren zeer vergelijkbaar, omdat ze gelijkelijk te lijden hadden onder de hogere rente en de economische vertraging. Bij de start van dit kwartaal, begon de S&P® MidCap 400 Index echter beter te presteren.

Hoewel wij over het algemeen optimistisch zijn over Amerikaanse aandelen wegens de naderende piekrente en de steeds aantrekkelijker wordende waarderingen, zijn er verschillende aspecten van het midkap-segment die het in een gunstige positie plaatsen.

Ten eerste zijn midkap-aandelen meer op binnenlandse bestedingen gericht dan hun grotere tegenhangers: ze genereren ongeveer driekwart van hun inkomsten in de VS. Deze bedrijven worden daardoor minder geraakt door tegenwind veroorzaakt door de sterkere Amerikaanse dollar. Tegelijkertijd blijft de vraag van Amerikaanse consumenten, ondanks de economische vertraging en de monetaire verkrapping, robuust door de steun van de veerkrachtige arbeidsmarkt.

Wat beleggingen in Amerikaanse aandelen betreft, blijft de belangrijkste zorg de hoge Amerikaanse risicovrije rente, die de risicopremies op aandelen doet verwateren. Voor de S&P Midkap 400 Index lijken hogere rentevoeten en verdere verhogingen door de Fed echter al te zijn ingeprijsd, want de waardering staat op een niet-veeleisende koerswinstverhouding van 13,7, wat neerkomt op een winstrendement van 7,3% en een spread van 3,4% ten opzichte van Amerikaanse Treasuries met een looptijd van 5 jaar. Dit is een belangrijke overweging omdat midkap-aandelen niet alleen aantrekkelijk geprijsd zijn ten opzichte van grotere bedrijven, maar ook een behoorlijke rendementspremie bieden ten opzichte van obligaties.

Het volgende vraagteken voor Amerikaanse aandelen zijn de winsten en het risico op afwaarderingen. In het geval van Mid Caps lijkt de winstcomponent in de bovenvermelde koerswinstverhouding niet overdreven, aangezien de winst in het derde kwartaal verraste met een opwaartse 6,6%, een cijfer dat hoger is dan dezelfde ratio voor zowel large caps (+3,0%) als small caps (+2,9%). In het algemeen waren de winsten in het derde kwartaal grotendeels de revanche van de oude economie en de veerkrachtige winsten van het Mid Cap-segment passen in dat thema, aangezien de strategie toegang biedt tot meer traditionele bedrijven.

Rebecca Chesworth, Senior Equity Strategist bij State Street SPDR ETFs: “Wij erkennen dat de sectorverdeling van de S&P® MidCap 400 Index relatief cyclisch is en dat de wereldeconomie nog steeds met uitdagingen kampt. Toch maken de veerkrachtige winsten, het binnenlandse profiel en de aantrekkelijke waardering ons positief over Amerikaanse Midcaps. Nu de rentepiek van de FED lijkt te naderen, kunnen beleggers beginnen met het positioneren van hun portefeuilles voor hetgeen wat daarna komt. Dit geldt des te meer als we kijken naar de meest recente CPI-druk van 7,7%, een langverwacht bewijs van matiging van de inflatie.”

18112022 State Street SPDR ETFs