Nederlandse vrouwen bereiken bij pensionering slechts 70% van het vermogen van mannen

Nederlandse vrouwen bereiken bij pensionering slechts 70% van het vermogen van mannen

Pensionfunds Pension
Nieuwe baan vrouw (04) on the move

Uit nieuw wereldwijd onderzoek van WTW blijkt dat er een opzienbarend verschil is tussen de vermogensopbouw van mannen en vrouwen op het moment van pensionering, overal ter wereld. Uit het WTW Global Gender Wealth Equity rapport, dat vandaag is verschenen, blijkt dat vrouwen naar verwachting gemiddeld slechts 74% van het door mannen opgebouwde vermogen hebben bereikt wanneer zij met pensioen gaan.

Het verschil in alle landen die in de analyse zijn meegenomen varieert daarbij van 60% in het slechtste geval tot 90% in het beste geval.

In Europa is de gemiddelde vermogenskloof tussen mannen en vrouwen het kleinst van alle regio's in de wereld: vrouwen zullen bij hun pensionering naar verwachting iets meer dan driekwart (77%) van het vermogen van mannen hebben opgebouwd.

Nederland heeft met 70% de grootste vermogenskloof tussen mannen en vrouwen van Europa, vier procent onder het wereldwijde gemiddelde en zeven procent onder het Europese gemiddelde.

Angel Hoover, Hoofd Benelux bij WTW, zegt: 'Dit is een schokkend resultaat en een teken hoeveel meer er moet worden gedaan. Deze ongelijkheid wordt veroorzaakt door vele factoren, waaronder de loonkloof tussen mannen en vrouwen, uitgestelde carrières vanwege mantelzorg en verschillen in financiële kennis. Onze samenleving voert een welkom debat over de vermogensgelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de discussie moet ook gaan over het vermogen van vrouwen tijdens hun loopbaan en bij hun pensionering.'

Het onderzoek laat daarnaast zien dat de vermogenskloof tussen mannen en vrouwen bij pensionering toeneemt met de anciënniteit. Wereldwijd bereiken vrouwen in hogere expert- en managementfuncties minder dan twee derde (62%) van het geaccumuleerde vermogen dan hun mannelijke tegenhangers hebben bij pensionering. Voor professionele en technische functies op mid-level is de kloof met 69% nog steeds aanzienlijk, maar voor operationele eerstelijnsfuncties neemt deze aanzienlijk af tot 89%.

'De resultaten van onze wereldwijde analyse zijn opzienbarend. Hieruit blijkt dat er in de 39 landen die wij hebben onderzocht consequent een welvaartskloof bestaat tussen mannen en vrouwen', aldus Manjit Basi, Senior Director Integrated & Global Solutions bij WTW.

'Het is absoluut noodzakelijk dat activiteiten rond genderdiversiteit, gelijkheid en inclusie worden uitgebreid om te kijken naar economische rijkdom aan het einde van de loopbaan van vrouwen. Loon is een fundamentele factor bij het ontstaan van de vermogenskloof tussen mannen en vrouwen en hoewel het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen de welvaartskloof gedeeltelijk zal dichten, zal deze niet volledig verdwijnen.'

Wereldwijd ligt de vermogenskloof tussen mannen en vrouwen in de Verenigde met 75% net boven het wereldwijde gemiddelde, Canada doet het met 78% iets beter. In Europa heeft Spanje met 86% de laagste vermogenskloof tussen mannen en vrouwen, op de voet gevolgd door Oostenrijk met 84% en Denemarken en Noorwegen met 81%.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er steeds meer aandacht is voor het tegengaan van genderdiscriminatie door de bewustwording op het gebied van ESG. Daarnaast hebben de inspanningen van bedrijven om diversiteit, gelijkheid en inclusie te bevorderen geholpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bestuurs- en leidinggevende functies te verkleinen. Toch moet er nog meer worden gedaan.

Basi vervolgt: 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van vermogensopbouw is onvoldoende onderzocht en wordt over het hoofd gezien. De realiteit is dat vermogensongelijkheid en de oorzaken en gevolgen ervan zeer divers zijn en als zodanig moeten worden bestudeerd en aangepakt.'

Door te focussen op de geaccumuleerde rijkdom bij pensionering kan de ongelijkheid worden gekwantificeerd en kunnen via de bredere samenleving, de overheid en organisaties acties worden ondernomen om het vermogensniveau gelijk te trekken. 'Er is echter niet één oplossing om de vermogenskloof tussen mannen en vrouwen te dichten, effectieve bestuurders zullen een reeks maatregelen moeten nemen om de kloof te verkleinen.'

Het WTW Global Gender Wealth Equity rapport is een vervolg op een samenwerking tussen het World Economic Forum (WEF) en WTW eerder dit jaar, waarbij de eerste inzichten in de vermogenskloof werden gepubliceerd in het Global Gender Gap Report.