Bob Homan: Snelle ommekeer?

Bob Homan: Snelle ommekeer?

Equity Growth stocks Energy Transition
Bob Homan

Door Bob Homan, Hoofd van het ING Investment Office

Weet u het nog? In 2020 was de energiesector verreweg de zwakste sector. Verschillende korte- en langetermijnontwikkelingen kwamen toen samen. De vraag naar energie nam fors af door de COVID-19-lockdowns, een deel van de beleggers nam om duurzaamheidsredenen afscheid van energieaandelen en op de lange termijn zouden fossiele bronnen stranded assets worden.

De waarde van de energiesector was in maart 2020 meer dan gehalveerd en energie was over heel 2020 de zwakste sector, die ruim 30% achterbleef op de brede index. Nu, twee jaar later, is de energiesector de best presterende sector en dit jaar zelfs de enige sector die positief rendeert. En hoe?! De sector rendeert dit jaar 35%, terwijl de rest van de markt gemiddeld bijna 10% verliest. En dat is niet gek, met olie- en gasprijzen die door het dak gaan.

Tegenvallende prestaties groeiaandelen

De grote ICT-achtige groeiaandelen hebben bijna een tegengesteld koersverloop. Dit jaar zijn de ‘dure’ groeiaandelen aan de beurt. De lievelingen van afgelopen jaren verliezen dit jaar in sommige gevallen 30% of meer aan koers.

Net als bij energieaandelen twee jaar geleden is er sprake van een combinatie van redenen. De belangrijkste is in mijn ogen de snel opgelopen rente, die de beloofde toekomstige winsten door een hogere verdisonteringsvoet minder waard maakt. Daarnaast spelen regelgeving rondom verondersteld marktmisbruik, angst voor een conjuncturele neergang en misschien ook wel wat winstneming na forse koerswinsten afgelopen jaren een rol.

Waardeverlies ‘dure’ aandelen

Intussen zijn de ‘dure’ aandelen op basis van waardering nog steeds duur, maar is de premie fors teruggevallen en op het historische gemiddeldes beland. Als voorbeeld: de duurste 100 aandelen uit de S&P 500 index zijn dit jaar zo’n 30% in waarde gezakt en daarmee 25% in waardering. De winstprognoses voor deze aandelen zijn 5% omhoog gegaan.

Voor de overige 400 aandelen is dit een daling in waarde van 10% en een daling in waardering van 15%.  De relatief goedkope aandelen uit bijvoorbeeld de eerdergenoemde energiesector zijn juist weer wat duurder geworden.

Het kan verkeren

Je ziet aan de val en wederopstanding van de energiesector dat de markt soms te voorbarig conclusies trekt. Wanneer je (deels) belegt in dure aandelen, zou ik dan ook niet wanhopen. Uit het energievoorbeeld blijkt hoe snel het ook weer kan draaien.