AXA IM: ‘Koude oorlog’ tussen VS en China is kostbaar

AXA IM: ‘Koude oorlog’ tussen VS en China is kostbaar

Trade conflict
Handelsconflict VS-China.jpg

De topontmoeting tussen Amerikaanse en Chinese diplomaten vorige week liep uit op een ‘verbitterde’ woordenwisseling. De economische gevolgen kunnen verstrekkend zijn, zegt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

In zijn wekelijkse Macrocast-column op de site van AXA Investment Managers, stelt Moëc dat op deze eerste echte ontmoeting tussen de grootmachten sinds Joe Biden is aangetreden als president meteen de stemming is gezet. Zo betichtten beide partijen elkaar van mensenrechtenschendingen.

Dat is volgens Moëc niet het hele verhaal: ‘Dominantie was waar het werkelijk om draait.’ Na de pandemie, ziet de AXA-econoom de relatie tussen de grootmachten als de voornaamste bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit.

Steeds vaker wordt de parallel getrokken met de ‘koude oorlog’ tussen de VS en de Sovjet-Unie. Maar volgens Moëc is deze vergelijking misleidend, vooral omdat het economische overwicht van de VS ten opzichte van de stagnerende USSR zich al jaren aftekende, terwijl China juist snel inloopt.

In dit licht ziet Moëc ook het economische stimuleringspakket van de regering Biden. Om de koude oorlog te winnen, verhoogde president Ronald Reagan de defensiebudgetten. De tekorten moesten door het buitenland worden gefinancierd, wat leidde tot hogere kapitaalmarktrentes.

Voorlopig lijkt de Federal Reserve zich accomoderend op te stellen, maar Biden zit in zijn uitgangspositie al met stevige tekorten op de begroting en de handelsbalans, wijst Moëc. ‘De nu stijgende rentes zijn een waarschuwingsschot.’