Schroders: Waarom beleggers enthousiast zijn over waterstof

Schroders: Waarom beleggers enthousiast zijn over waterstof

ESG-investing
Duurzaam beleggen.jpg

Aandelen die een link hebben met waterstof presteerden goed in 2020. Vanwaar toch dat enthousiasme en is er sprake van een waterstof-zeepbel? Simon Webber, Lead Portfolio Manager van Schroders,  kijkt naar het potentieel van waterstof voor beleggers.

Webber meent dat door de waterstoftransitie veel beleggingskansen ontstaan, met name bedrijven die de apparatuur leveren om groene waterstof op te wekken, vindt hij interessant.

Hernieuwbare energie kan en zal de elektriciteitsopwekking ontkolen. Hernieuwbare energie is nodig om de CO2-uitstoot terug te dringen, met name in de automotive sector. Maar deze technologieën zijn minder geschikt voor de luchtvaart, scheepvaart, commerciële voertuigen, staal- of kunstmestindustrie. Daar lijkt eerder een rol weggelegd voor waterstof.

Brede toepassingsmogelijkheden waterstof

Waterstof kan namelijk toegepast worden in een verbrandingsmotor, of boiler. Het kan een brandstofcel aandrijven voor transport of verhitting. Het kan ook worden gebruikt als energieopslag, als overtollige zonne-energie in de zomer gebruikt wordt om waterstof te produceren, dat vervolgens kan worden opgeslagen en weer kan worden gebruikt voor stroomopwekking in de winter.

Al deze processen hebben geen of een veel lagere CO2-uitstoot dan de huidige alternatieven. Waterstof wordt al toegepast in enkele grootschalige industriële processen, zoals olieraffinage en kunstmestproductie. Maar het heeft een enorm potentieel voor andere markten, zoals verwarming, industrie, transport en energieopslag.

Van fossiele naar groene waterstof

De productie van waterstof met fossiele brandstoffen zorgt voor een sterke vervuiling. Waterstof kan echter CO2-vrij worden geproduceerd door elektrolyse van water. Door duurzame energie te gebruiken om elektriciteit op te wekken kan er CO2-vrije waterstof worden geproduceerd.

Momenteel is die groen geproduceerde waterstof nog veel duurder dan fossiel geproduceerde waterstof. Maar de verwachting is dat de kosten van de duurzame variant sterk dalen en er rond 2030 van een omslag sprake is. Sommige analisten verwachten die omslag eerder als de kosten sneller zullen dalen.

Omvang groene waterstofmarkt

De omvang van de waterstofmarkt is mede-afhankelijk van beleidsmakers. Een optie zou het afvangen van CO2-uitstoot en ondergrondse opslag zijn bij fossiele productie van waterstof. Momenteel doet niemand dit echter op grote schaal, en er zijn allerlei juridische en milieuproblemen bij ondergrondse opslag.

Schroders verwacht dat binnen tien jaar groene waterstof de fossiele variant zal verdringen. Groen geproduceerde waterstof is nu goed voor slechts 1% van de markt. Dat biedt een enorm potentieel.

Hoe te beleggen in groene waterstof?

Door de waterstoftransitie zullen natuurlijk veel beleggingsmogelijkheden ontstaan. Er zullen mogelijkheden zijn voor energiebedrijven en industriële engineeringbedrijven om alle nieuwe groene waterstofinstallaties te bouwen en te exploiteren.

Er zullen ook honderden gigawatts aan nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit nodig zijn om de elektrolysers van elektriciteit te voorzien en deze nieuwe hernieuwbare energievolumes zijn nog niet ingebouwd in de marktprognoses van de leveranciers van wind- en zonne-energie.

Schroders ziet een eenvoudige manier om blootstelling aan deze markt te krijgen in bedrijven die apparatuur leveren voor elektrolyse. De verkoop van elektrolyse-apparatuur is momenteel een heel kleine markt, met een enorm groeipotentieel en met slechts een handvol toonaangevende partijen actief in dit segment.

Dat maakt het zeer interessant. Bovendien, de technologie is complex, wat toetreding bemoeilijkt en gevestigde partijen schaalvoordelen biedt en helpt de kosten te drukken.