Optimix: Wereldeconomie herstelt in 2021 van schade 2020

Optimix: Wereldeconomie herstelt in 2021 van schade 2020

Outlook
Outlook vooruitzicht (4).png

Met een rendement van +7,5% presteerde de gebalanceerde portefeuille van Optimix Vermogensbeheer beter dan aandelen (wereldwijd) en obligaties. Terugkijkend kunnen de vermogensbeheerders van Optimix gelukkig vaststellen dat 2020, ondanks alle COVID-19-ellende, een bovengemiddeld goed beleggingsjaar is geweest, maar eenvoudig was het zeker niet.

2021 zal ook een mooi beleggingsjaar worden, verwacht Optimix. De vermogensbeheerders gaan er vanuit dat de wereldeconomie zich dit jaar zal herstellen van de schade die in 2020 werd opgelopen. In China is de omvang van de economie alweer groter dan voor de coronacrisis.

Voordat het ook in de ‘westerse wereld’ zover is, zal een groot deel van de bevolking ingeënt moeten zijn met één van de coronavaccins. Samenlevingen die van het slot gaan, zullen een positieve uitwerking hebben op het gemoed, de economie en de bedrijfswinsten.

Cyclische sectoren zullen dit jaar flink aantrekken

Optimix verwacht dat de bedrijfswinsten wereldwijd met circa 25% zullen groeien, na de krimp van 8% vorig jaar. Een overweging in aandelen vindt de vermogensbeheerder passend bij dit scenario. De sectoren die in 2020 het hardst geraakt zijn, zullen dit jaar een inhaalslag maken. Denk hierbij onder andere aan de reisbranche en de horeca, maar ook aan energiebedrijven.

Deze zogenoemde cyclische sectoren hebben een hoger gewicht in Europa en de opkomende markten dan in de VS. De winstgroei in Europa zal naar verwachting tussen de 30% en 35% bedragen in 2021, voor de opkomende markten gaat Optimix uit van een winstgroei van 25% à 30% en in de VS zal dit cijfer op 18% à 23% uitkomen. De cyclische (waarde) sectoren handelen op een historisch hoge afslag ten opzichte van de minder conjunctuurgevoelige (groei) sectoren.

Overwogen in Europese en EM-aandelen

Optimix gaat ervan uit dat dit verschil in 2021 afneemt. Toen de vermogensbeheerders de aandelenweging in november verhoogden, hebben zij hierop voorgesorteerd. Dit impliceert dat Optmix overwogen in aandelen uit Europa en de opkomende markten het nieuwe jaar is ingegaan. Pre-corona waren deze regio’s al geraakt door de handelsoorlog die Donald Trump ontketende.

Onder Joe Biden zullen niet alle door Trump ingevoerde handelstarieven verdwijnen, maar de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid zal wel afnemen. Normalisering op het wereldhandelstoneel zal eveneens een impuls voor cyclische aandelen vormen. Naast de cyclische accenten zijn ook de bekende Amerikaanse technologiereuzen en andere groeiaandelen evenwel nog steeds vertegenwoordigd in de portefeuille.

Staatsobligaties om de risico’s te beperken

Optimix blijft weinig enthousiast over de aanvangsrendementen op staatsobligaties. De beheerders zetten staatsleningen wel beperkt in om de risico’s in portefeuilles te dempen. De voorkeur gaat daarbij uit naar obligaties waarvan de coupon en de aflossing gelinkt is aan de inflatie. Bij een aantrekkende economische groei en ruim monetair beleid, ligt een oplopende inflatie op de loer. Dit type leningen vergoedt de geldontwaarding en zorgt zo voor koopkrachtbehoud.

Ook goud doet het over het algemeen goed bij een lage kapitaalmarktrente en oplopende inflatie, daarom is er ook plek voor edelmetalen ingeruimd in de meeste mandaten. De kredietvergoeding op high yield obligaties en schulden uit de opkomende markten zijn nog wel aantrekkelijk, daarom verdienen deze beleggingscategorieën ook in 2021 een plek in de portefeuille.

2021 wordt een mooi beleggingsjaar

Al met al verwacht Optimix Vermogensbeheer een mooi beleggingsjaar in 2021. Dat koersen nooit in een rechte lijn doorstijgen is inherent aan beleggen, 2020 was daar een extreem voorbeeld van. Ook in 2021 zullen er ongetwijfeld dips in de markt komen maar voor een actieve belegger vertaalt dat zich naar kansen.