BNP Paribas AM fuseert 3 fondsen tot 1 duurzaam indexfonds gericht op beursgenoteerd vastgoed

BNP Paribas AM fuseert 3 fondsen tot 1 duurzaam indexfonds gericht op beursgenoteerd vastgoed

ESG-investing Real Estate
vastgoed kantoor (2).png

BNP Paribas Asset Management is voornemens drie beleggingsfondsen te fuseren. Het betreft de volgende beursgenoteerde subfondsen van BNP Paribas Fund III N.V.: het BNP Paribas Property Securities Fund Europe, het BNP Paribas High Income Property Fund en het BNP Paribas Global Property Securities Fund.

De betreffende fondsen, met een gezamenlijk belegd vermogen van circa EUR 80 mln, richten zich op beleggingen in beursgenoteerd vastgoed. Door de schaalgrootte na de voorgenomen fusie is een efficiënter beheer mogelijk.

Het voornemen is de fusie te laten plaatsvinden op 1 maart 2021, nadat de vereiste goedkeuringen van aandeelhouders en regelgevende autoriteiten zijn verkregen. Hierbij zullen de eerstgenoemde twee fondsen opgaan in het derde fonds, het BNP Paribas Global Property Securities Fund.

De nieuwe fondsnaam zal zijn “BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund”. Het is de intentie om dit fonds per diezelfde datum om te vormen tot een duurzaam beheerd indexfonds dat belegt in beursgenoteerd vastgoed.

Dit voornemen zal leiden tot een volledige herziening van onder andere het beleggingsbeleid, de benchmark en de kostenstructuur van het fonds. Met deze aanpassing komt BNP Paribas Asset Management tegemoet aan de toenemende vraag naar passief beheerde en belastingefficiënte beleggingsfondsen met een hoge standaard voor elementen op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG).

BNP Paribas Asset Management biedt in Nederland een breed scala van beleggingsfondsen aan in de verschillende activaklassen (aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, geldmarktinstrumenten, gemengde fondsen, alternatieve beleggingen & overige, ETFs en indexfondsen).