Syntrus Achmea hard op weg om doelstellingen uit Klimaatakkoord te halen met woningportefeuilles

Syntrus Achmea hard op weg om doelstellingen uit Klimaatakkoord te halen met woningportefeuilles

ESG-investing Real Estate
Duurzaam (5) klimaat.jpg

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is hard op weg om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. De CO2-uitstoot in de woningportefeuilles ligt gemiddeld 34 procent lager dan in het referentiejaar 1990. Doelstelling is een reductie van 49 procent uiterlijk in 2030. Syntrus Achmea beheert namens zijn klanten ruim 23.000 woningen.

De reductie is een gevolg van actief beleid, gebaseerd op scherpe eisen bij de acquisitie van nieuwe woningen, verduurzaming van bestaande woningen en verkopen van oudere woningen die niet meer passen binnen de strategische beleggingsrichtlijnen van opdrachtgevers. “Aantrekkelijk, duurzaam vastgoed draagt bij aan een leefbare wereld en levert onze klanten op termijn een hoger rendement op”, zegt Nicole Maasen, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea.

Om de uitstoot van het broeikasgas goed te kunnen monitoren, heeft Syntrus Achmea samen met INNAX een CO2-dashboard ontwikkeld. De uitstoot van de zes woningportefeuilles (separate accounts en fondsen) zijn hierin als eerste opgenomen. In een later stadium volgen ook de andere vastgoedportefeuilles.

Conform de ESG-strategie van Syntrus Achmea moeten alle vastgoedportefeuilles uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. In samenwerking met W/E adviseurs stelt Syntrus Achmea hiervoor routekaarten op, waarin verschillende scenario's worden doorgerekend om de CO2-uitstoot te reduceren. Opdrachtgevers kunnen daarmee gemakkelijker een onderbouwde keuze maken voor een scenario om de CO2-uitstoot te reduceren.