CFA Institute: Nieuw rapport over integratie van klimaatanalyses in investeringsbeslissingen

CFA Institute: Nieuw rapport over integratie van klimaatanalyses in investeringsbeslissingen

Climate Change
Klimaatverandering.jpg

CFA Institute doet belangrijke aanbevelingen voor de integratie van klimaatanalyses in investeringsbeslissingen

Onderzoek biedt beleggers concrete voorbeelden voor de integratie van klimaatanalyse in het investeringsproces.

Charlottesville, VA, 23 september 2020 - CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, heeft een rapport uitgebracht over de analyse van klimaatverandering, een hulpmiddel om beleggers te helpen bij de integratie van klimaatanalyses in het beleggingsproces.

Het rapport, Climate Change Analysis in the Investment Process, bevat een onderzoek naar de problematiek rond klimaatverandering, bespreekt de materiele risico’s en transitierisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, verkent de koolstofdioxide markten en presenteert de huidige middelen en beste analysemethodieken die beschikbaar zijn voor beleggers gerelateerd aan klimaatverandering.

Het verslag bevat ook een enquête onder de leden van het CFA Institute over klimaatverandering. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 75 procent van de wereldwijde C-level executives in de onderzochte beleggingsindustrie gelooft dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, maar ongeveer 40 procent van alle respondenten van de enquête nemen informatie over klimaatverandering ook daadwerkelijk in hun investeringsproces op. Het rapport bevat ook 10 casestudies van wereldwijde investment managers, waaronder APG, die schetsen hoe zij klimaatverandering in het beleggingsproces inpassen. Deze casestudies hebben betrekking op uiteenlopende beleggingsthema's, zoals bijvoorbeeld CO2 markten, kwantitatieve analyse, interactie over klimaatkwesties en bosbouw als een asset. 

Meer informatie treft u in het bijgaande persbericht 

Attachments