Kempen: Effecten Coronavirus op Vastgoedbeleggingen

Kempen: Effecten Coronavirus op Vastgoedbeleggingen

Real Estate Outlook Coronacrisis
Vastgoed.jpg

Het is bekend dat de effecten van het Coronavirus groot zijn. Dit brengt grote onzekerheden met zich mee voor beleggers in vastgoed.

Vanuit beleggersperspectief heeft het vastgoed-team van Kempen de markt geanalyseerd en zijn belegginsmodellen herzien.

In bijgevoegde alpha REIT wordt de invloed van het coronavirus op alle relevante vastgoedsectoren uiteengezet. Hieronder de belangrijkste punten uit dit bericht:

  • De gehele vastgoedsector wordt in verschillende mate getroffen, beleggingsmodellen zijn herzien;
  • Kempen kwantificeert impact van crisis op zijn vastgoedbelegging;
  • Korte termijn impact: winkelcentra, hotels en huisvesting voor senioren worden hard geraakt;
  • Korte termijn impact: laboratoria, datacenter, medische faciliteiten en logistiek worden minder hard getroffen of hebben zelfs voordeel;
  • Na het verlagen van de NAV's in onze modellen, ziet Kempen nog steeds koopmogelijkheden in beursgenoteerde vastgoed;
  • Wat is de invloed van de crisis op de lange termijn? Hoe gaan mensen in de toekomst winkelen, reizen, werken en wonen.