Optimix Vermogensbeheer: Coronavirus weerhoudt Optimix er niet van aandelen bij te kopen

Optimix Vermogensbeheer: Coronavirus weerhoudt Optimix er niet van aandelen bij te kopen

Equity Asset Management
Virus 2.jpg

Hoe lang zal het coronavirus de financiële markten nog in zijn greep houden? Sinds 1981 is het dertien keer voorgekomen dat er op grote schaal een virus uitbrak. Zes maanden na de uitbraak stonden aandelen wereldwijd gemiddeld 8,5% hoger. De vermogensbeheerders van Optimix kunnen niet met zekerheid stellen dat dit nu ook weer gebeurt, maar doorgaans is de paniek kortstondig en de schade op middellange termijn klein.

Positieve economische ontwikkelingen

Door het virale nieuws zijn de positieve economische ontwikkelingen wat naar de achtergrond verdwenen. Onze oosterburen, exportkampioen en motor van de Europese economie, lijken er weer zin in te krijgen. Het Duitse ondernemersvertrouwen (ZEW-index) is op het hoogste punt sinds de zomer van 2015 en ook de groeiprognose voor de Duitse economie werd voor het eerst in twee jaar opwaarts in plaats van neerwaarts bijgesteld, zij het miniem van 1% naar 1,1%.

Wereldwijd is een tendens waarneembaar van voorzichtig verbeterende macro-economische cijfers. Ook de tot nu toe gerapporteerde bedrijfswinsten over het vierde kwartaal vallen over de gehele linie niet tegen. Tevens laten de ECB en de Fed hun soepele monetaire beleid voorlopig ongewijzigd. De Chinese autoriteiten, die ook al een ruim monetair en budgettair beleid voeren, hebben aangekondigd de coronaklap te zullen opvangen met meer stimuleringsmaatregelen. Tegen deze achtergrond heeft Optimix in januari de aandelenweging in haar portefeuilles iets verhoogd. Rendementen na vorige virusuitbraken zijn geen garantie voor de toekomst, maar Optimix ziet gegronde redenen dat aandelen de weg omhoog vervolgen zodra de verspreiding van het coronavirus is beteugeld.

Op safe met goud

Als de onzekerheid op de financiële markten toeneemt, vluchten beleggers vanuit aandelen naar safe havens, zoals staatsobligaties van kredietwaardige landen en goud. Sinds oktober vorig jaar heeft Optimix goud in haar portefeuilles opgenomen. In januari bewees het edelmetaal haar waarde en steeg met 5,7%. Op korte termijn is goud dus een aantrekkelijke vluchthaven in tijden waarin de geopolitieke spanningen en de dreiging van een pandemie toenemen. Ook monetair beleid, waarvan de negatieve kapitaalmarktrentes een uitvloeisel zijn, is van grote invloed op de prijsvorming van goud.

De belangrijkste centrale bank ter wereld, de Fed, begon in 2018 met het afbouwen van haar balans en het verhogen van de rente. De goudprijs daalde daarop. In 2019 werd er een draai van 180 graden gemaakt, de beleidsrente werd verlaagd en inmiddels wordt er weer voor USD 60 miljard per maand aan kortlopende Amerikaanse staatsobligaties opgekocht. Ook de ECB koopt obligaties op ter waarde van EUR 20 miljard per maand. Christine Lagarde, presidente van de ECB, maakte in januari bekend dat de ECB twaalf maanden de tijd neemt om zich te heroriënteren op haar monetaire beleid. Het zou de vermogensbeheerders van Optimix niet verbazen als de uitkomst is dat het effect van het monetaire beleid op de reële economie, steeds meer aan kracht verliest.

Alhoewel Optimix verwacht dat de inflatie voorlopig laag blijft, kunnen hogere overheidsuitgaven op den duur wel degelijk tot een hogere inflatie leiden. Een oplopende inflatie en een lage kapitaalmarktrente zijn ideale ingrediënten voor een nog hogere goudprijs. Daarom verdient goud ook op de langere termijn een plek in de portefeuille. Sinds de financiële crisis behoren centrale banken trouwens tot de grootste kopers van goud...als dat geen voorteken is....