Bpf. TrueBlue draagt pensioenen over aan De Nationale APF en PNO Media

Bpf. TrueBlue draagt pensioenen over aan De Nationale APF en PNO Media

Pensionfunds
Pensioen.jpg

Het bestuur van Pensioenfonds TrueBlue wil de opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen van de middelloonregeling op 1 mei 2020 onderbrengen bij het algemene pensioenfonds De Nationale. De opgebouwde kapitalen van de beschikbarepremieregeling gaan naar pensioenfonds PNO Media.

Dat heeft het bestuur van TrueBlue, na instemming van de Raad van Toezicht en een positief advies van het Verantwoordingsorgaan, op 13 januari 2020 besloten. De intentie is om de overdracht per 1 mei 2020 te realiseren, onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank. Dit besluit volgt op het eerdere besluit van sociale partners in de ICK-sector (op 10 oktober 2019) om de toekomstige opbouw per 1 april 2020 bij PNO Media onder te brengen.

“Overdracht in belang van deelnemers”

Rob de Ridder, secretaris van het bestuur van Pensioenfonds TrueBlue: “Na grondig onderzoek van alle mogelijke opties zijn wij tot de overtuiging gekomen dat de overdracht naar De Nationale APF het beste aansluit bij de belangen van onze deelnemers. De opgebouwde middelloonpensioenen gaan nagenoeg ongewijzigd over naar een multiclientkring van De Nationale APF.“

“Voor de opgebouwde DC-kapitalen kiezen wij voor PNO Media omdat zij op een verantwoorde manier beleggen, rekening houdend met milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Deelnemers bepalen zelf welk risicoprofiel het beste bij hen past. PNO Media biedt beleggingsmogelijkheden op basis van life cycles. Is de pensioendatum nog ver weg, dan wordt risicovoller belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is.”

“Soepele voortzetting dienstverlening”

Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter van De Nationale APF: “Wij zijn blij met Pensioenfonds TrueBlue als nieuwe klant. Het fonds maakt net als De Nationale APF gebruik van de dienstverlening van AZL en Nationale Nederlanden Investment Partners. Om die reden en dankzij onze flexibel ingerichte administratie kunnen wij een soepele voortzetting van de dienstverlening vanuit De Nationale APF voor de deelnemers van TrueBlue aanbieden.” De kring waarin TrueBlue de pensioenen onderbrengt, staat open voor toetreding van andere fondsen en werkgevers.

“Vliegende start voor hybride pensioenregeling”

Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media: “Al eerder is besloten om de toekomstige pensioenopbouw van de middelloonregeling en beschikbarepremieregeling vanaf 1 april 2020 bij ons onder te brengen.

Daar komen nu de opgebouwde kapitalen van de beschikbarepremieregeling bij. Onze hybride pensioenregeling PNO DC life cycle maakt daarmee een vliegende start. Die regeling combineert de voordelen van DB en DC. Werkgevers in de creatieve sector, maar ook pensioenfondsen, hebben er tot nu toe veel belangstelling voor.”