Mainfirst: High yield obligaties in 2020 beter dan investment grade

Mainfirst: High yield obligaties in 2020 beter dan investment grade

Emerging Markets Fixed Income High Yield
Obligaties.jpg

Thomas Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitrios Nteventzis - fondsbeheerders van MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced en MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund.

De economieën van de opkomende markten zullen naar verwachting relatief gezien sneller groeien dan de economieën van de ontwikkelingslanden. Terwijl investment grade obligaties uit opkomende markten in 2019 een sterk rendement lieten zien, zal het high yield-segment in 2020 beter presteren.

De wereldeconomie vertraagde in 2019 met een wereldwijde bbp-groei van 3,1% tegenover 3,9% in 2018. 2020 wordt een jaar van wereldwijde groeistabilisatie. Recente PMI-metingen voor de verwerkende industrie wijzen uit dat de huidige zwakte een bodem heeft bereikt. Bovendien kunnen een accommoderend mondiaal monetair beleid en het einde van de beleidsonzekerheid betreffende de handelsoorlog tussen de VS en China de wereldeconomie een impuls geven en een deel van de veerkracht terugbrengen. Het einde van de onzekerheid over verdere tariefverhogingen en het terugdraaien van een aantal bestaande tarieven zal voldoende zijn om de bedrijfsuitgaven te verhogen en de wereldwijde CAPEX-recessie om te buigen. De wereldwijde voorraden liggen immers op een laag niveau en de bedrijven stellen zelfs de basis CAPEX uit, in afwachting van enige duidelijkheid over de politieke onzekerheid.

Het IMF voorspelt dat de groei in 2020 zal toenemen, waarbij de wereldeconomie met 3,4% zal groeien (2019-3,0%). Als we dieper ingaan op de verschillende regio's, zien we een bescheiden versnelling van verschil tussen de opkomende en ontwikkelde markten, de opkomende markten met een groei van van 4,50% tot 4,70% (4,10% in 2019) en de ontwikkelde markten een groei van 1,50% tot 1,60% (1,70% in 2019).

Met betrekking tot de opkomende markten verwachten wij dat de Chinese economie in het eerste kwartaal verder zal stabiliseren, dankzij de verminderde politieke onzekerheid en de voortzetting van het versoepelde monetaire beleid. In Latijns-Amerika zien wij cyclische verbeteringen in alle grotere economieën, Brazilië, Mexico en Colombia. In de CEEMEA-regio blijft het macrobeeld precies hetzelfde. In Turkije en Zuid-Afrika zien we een groter risico op beleidsfouten, maar deze zouden het economisch herstel op korte termijn niet mogen beïnvloeden.

Resultaten van bedrijven uit opkomende markten zullen in 2020 behouden blijven

Wij geloven dat high yield obligaties van bedrijven uit opkomende markten in 2020 een rendement zullen behalen tussen 6% à 8%. Wij verwachten dat de rente rond ongeveer 2% zal blijven, alsook een bescheiden spreaddruk van 30-50 bp. Gezien het huidige rendement van de J.P. Morgan CEMBI HY-index van 6% en een cyclisch herstel van de lokale economie denken wij dat een dergelijke doelstelling zeer realistisch is. Voor onze strategieën streven wij naar aantrekkelijke rendementen van 8% à 10%, rekening houdend met de hogere rendementen ten opzichte van de benchmark en een extra verstrakking van de spread als gevolg van actief management.

HY zal in 2020 beter presteren dan IG

2019 wordt gekenmerkt door een sterk rendement van het IG-segment, vanwege de rally in de VS, met een daling van de 5 Yr UST van 2,50% begin dit jaar naar 1,50%. Wij denken dat, gezien het cyclische herstel van de wereldeconomie, de Amerikaanse rentes positief beïnvloed zullen worden. Opmerkelijk is dat een stijgende Amerikaanse rente gepaard gaat met een outperformance van HY ten opzichte van IG, omdat het HY-segment profiteert van de kortere looptijd ten opzichte van IG en van een grotere spreaddruk. Dit gezegd zijnde, denken wij dat in 2020 high yield beter zal presteren dan investment grade. Voor beide van onze strategieën zijn wij gepositioneerd om van deze trend te profiteren. Wij geloven dat het single B-segment de meest aantrekkelijke mogelijkheden biedt in termen van risico-rendement.

Gezond Chinees vastgoed

Wij zijn constructief op het gebied van Aziatisch HY, en geven de voorkeur aan Chinese vastgoedontwikkelaars en eigenzinnige projecten in cyclische sectoren die aantrekkelijke risico-rendementsprofielen bieden. De Chinese vastgoedsector verkeert in een gezonde staat, met prijzen die in de buurt komen van 10% YoY vanaf oktober 2019 en een vastgoedverkoop die met ongeveer 30% YoY groeit. De verstedelijking blijft een structureel thema dat zich verder doorzet naarmate mensen de sociale ladder beklimmen. Vanuit een waarderingspunt ziet Chinees vastgoed er aantrekkelijk uit. De beleidsbeperkingen die de Chinese regering in de tweede helft van 2018 invoerde om de vastgoedsector te optimaliseren, in combinatie met de onzekerheid met betrekking tot de handelsoorlog tussen de VS en China, hebben geleid tot een aanzienlijke ondermaatse prestatie van de vastgoedsector ten opzichte van de JPPM CEMBI-index. Over het algemeen denken wij dat de fundamenten  de recente zwakte niet rechtvaardigen en op basis van onze vooruitzichten zal de vastgoedsector gezond blijven. Wij zien dat het lokale beleid flexibel blijft om de voortzetting van de huidige vastgoedcyclus te ondersteunen. De nieuwe regelgeving die de ontwikkelaars oplegt om NDRC-quota voor offshore financiering enkel voor herfinanciering te gebruiken, zal vanuit een technisch perspectief steun bieden aan de sector.

Herstel van de Mexicaanse economie

In Latijns-Amerika zien we het meeste potentieel in Mexico en houden we van de niet-bancaire financiële sector die tegen aantrekkelijke waarderingen wordt verhandeld en kan stijgen door zijn blootstelling aan het herstel van de Mexicaanse economie. Deze heeft sinds de tweede helft van 2018 ondermaats gepresteerd vanwege de  verkiezingen in 2018 en de handelsspanningen tussen de VS en Mexico. AMLO werd president na de verkiezingen in juli 2018 en hoewel zijn beleid gematigder is dan gevreesd, hebben bepaalde beleidsfouten het bedrijfssentiment pijn gedaan. Als reactie op de toegenomen onzekerheden is het monetaire beleid sinds 2018 aangescherpt, wat een stabiele wisselkoers opleverde maar de groei aantastte. Wij denken dat de Mexicaanse centrale bank (Banxico) zijn versoepelingscyclus in 2020 zal voortzetten, gezien de stabiliteit van de wisselkoers, de gematigde inflatiedynamiek en de wereldwijde stabilisatie. De definitieve goedkeuring van de USMCA zal een andere katalysator zijn om het bedrijfssentiment te verbeteren.

Verbetering van het bestuur in Saoedi-Arabië

In CEEMEA houden we van Saoedi-Arabië. Het Koninkrijk blijft zich inspannen om de afhankelijkheid van olie te verminderen en de economie te diversifiëren. We zien een gestage verbetering van het bestuur, die natuurlijk nodig is om buitenlandse investeringen aan te trekken. De beursgang van Aramco was op de thuismarkt tot op zekere hoogte een teleurstelling. Het is duidelijk dat de strenge transparantie- en governanceregels die nodig zijn voor een internationale emissie niet zijn gehaald. Toch is het een stap in de goede richting en opent het de deur voor meer bedrijven om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt.  De toegenomen transparantie zou ook moeten leiden tot kleinere spreads bij obligaties van private ondernemingen en bijgevolg zijn wij overwogen in HY Saudi Uitgevers.