BLI: Is de wereldwijde economische vertraging bijna ten einde?

BLI: Is de wereldwijde economische vertraging bijna ten einde?

Equity Financial markets
Vooruitzichten aan het roer.jpg

Door Guy Wagner, Managing Director bij Banque de Luxembourg Investments

  • De activiteitsindexen van de verwerkende industrie zijn gestabiliseerd in de eurozone
  • De Amerikaanse centrale bank houdt haar basisrente ongewijzigd
  • De verwachting dat de economie in 2020 zal aantrekken, heeft de beurzen verder doen stijgen

De verwerkende industrie lijkt zich te stabiliseren en China en de Verenigde Staten zijn tot een gedeeltelijk akkoord gekomen. Dat wakkert de hoop aan dat er weldra misschien een einde komt aan de wereldwijde economische vertraging. Dat schrijven Guy Wagner, bestuurder-directeur van BLI - Banque de Luxembourg Investments, en zijn team in hun maandelijkse analyse ‘Highlights’.

De verwerkende industrie lijkt zich te stabiliseren, met name in China, en China en de Verenigde Staten zijn officieel tot een gedeeltelijk handelsakkoord gekomen. Dat wakkeert de hoop aan dat er weldra misschien een einde komt aan de wereldwijde economische vertraging. “In de Verenigde Staten blijft de verwerkende industrie onder druk staan, terwijl de diensten blijven groeien, zij het minder sterk dan voordien”, zegt Guy Wagner, chief investment officer en bestuurder-directeur van de fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments. “De opleving is te danken aan het nieuwe elan van de bouwsector. Dankzij de renteverlagingen in 2019 is het aantal nieuwe werven met meer dan 13% gestegen.”

Activiteitsindexen verwerkende industrie gestabiliseerd in de eurozone

In de eurozone zijn de activiteitsindexen van de verwerkende industrie gestabiliseerd, al blijven ze wijzen op een krimp van de activiteit. “Net als in de Verenigde Staten houdt de dienstensector beter stand, waardoor de economie toch in een gematigd tempo kan blijven groeien.” In Japan valt er momenteel weinig op te maken uit de statistieken. Door de btw-verhoging van begin oktober hebben consumenten immers een aantal aankopen vervroegd, waardoor de cijfers voor het vierde kwartaal tijdelijk lager zijn uitgevallen. In China lijkt de economische groei zich eindelijk wat te stabiliseren doordat de handelsspanningen wat zijn afgenomen en door enkele steunmaatregelen van de overheid.

Amerikaanse centrale bank laat basisrente ongewijzigd

Het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank heeft de rentevoeten op zijn vergadering van december niet gewijzigd. Guy Wagner: “Fed-voorzitter Jerome Powell zegt nog altijd tevreden te zijn over de huidige koers van de economie en suggereert dat de rente nog enkele maanden ongewijzigd zou kunnen blijven.” In Europa vergaderde de raad van bestuur van de ECB voor het eerst onder het voorzitterschap van Christine Lagarde. Er werd geen enkele wijziging aangekondigd: zowel de rentevoeten als het volume van de effecteninkopen, die nog onder Mario Draghi waren vastgelegd, bleven behouden. De raad van bestuur kondigde wel aan dat hij begin 2020 een strategische herziening zou opstarten van de missies, de doelstellingen en de middelen van de centrale bank. Tegen het einde van het jaar zouden de conclusies daarvan klaar moeten zijn.

Verwachting van economische versnelling in 2020 doet de beurzen verder stijgen

“In december hield de stijgende trend van de beurzen aan door de verwachting dat de economische groei in 2020 zal versnellen en door de hoop op de ondertekening van de eerste fase van een gedeeltelijk handelsakkoord tussen de VS en China.” Zo heeft de MSCI All Country World Net Total Return de voorbije maand 1,7% winst geboekt. De Amerikaanse sterindex S&P 500, de STOXX Europe 600 en de Japanse Topix zijn allemaal gestegen, maar de beurzen van de groeilanden waren de sterkste stijgers. Zo klokte de MSCI Emerging Markets (uitgedrukt in USD) maar liefst 7,5% hoger af. “Energie en technologie hebben de beste prestaties neergezet. De industriële bedrijven hebben niet deelgenomen aan de eindejaarsstijging”, besluit de Luxemburgse econoom.