BlackRock: Larry Finks brief - duurzaam beleggen wordt de nieuwe standaard

BlackRock: Larry Finks brief - duurzaam beleggen wordt de nieuwe standaard

ESG-investing
Duurzaam beleggen (2).jpg

BlackRock publiceert vandaag de jaarlijkse brief aan CEO’s van bestuursvoorzitter Larry Fink. Larry schrijft dit jaar over hoe duurzaamheid, en met name klimaatverandering, gaat zorgen voor een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld.

•Larry schrijft dat klimaatverandering een bepalende factor is geworden voor de langetermijnperspectieven van bedrijven en dat klimaatrisico’s ervoor zorgen dat beleggers hun aannames over de financiële wereld zullen herzien.

•Steeds meer beleggers onderschrijven dat klimaatrisico een beleggingsrisico is. BlackRock gelooft dat er een grote herwaardering van risico’s en waarderingen zal plaatsvinden en dat we aan de vooravond staan van een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.

•Het is onze verantwoordelijkheid om onze klanten door deze transitie te helpen. Het is onze beleggingsvisie dat portefeuilles waarin duurzaamheid en klimaat geïntegreerd zijn een voor risico gecorrigeerd rendement opleveren. De impact van duurzaamheid op rendementen neemt toe en wij geloven dat duurzaam beleggen de belangrijkste basis is voor beleggingsportefeuilles.

BlackRock maakt daarom duurzaam beleggen de standaard voor beleggen.

In een open brief aan onze klanten legt ons Global Executive Committee een aantal acties uit die we ondernemen om duurzaamheid verder te integreren in alles wat we doen, waaronder:

•Het uitdiepen van de integratie van duurzaamheid in ons beleggings- en risicobeheerplatform door ESG officieel te integreren als een risico dat met dezelfde nauwgezetheid moet worden beoordeeld als conventionele maatregelen zoals liquiditeit en kredietrisico, het versterken van de integratie van duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsproces en het verminderen van ESG-risico's in onze actieve strategieën door bepaalde sectoren af te stoten.

•We evalueren continu het risico-rendementsprofiel van specifieke sectoren waarin we beleggen, terwijl we proberen het risico zoveel mogelijk te terug te dringen en het langetermijnrendement voor onze klanten te vergroten. Thermischekolenproductie is zo'n sector die we onder de loep hebben gelegd. Op basis van onze beoordeling zijn we bezig om uit onze discretionaire actieve beleggingsportefeuilles de beursgenoteerde effecten (zowel obligaties als aandelen) van bedrijven te verwijderen die meer dan 25% van hun inkomsten behalen uit de productie van thermische kolen. We willen dit halverwege 2020 hebben bereikt.

  •Een uitbreiding van ons aanbod door het verdubbelen van onze ESG-ETF’s (tot 150), inclusief duurzame versies van de flagshipindexproducten, zodat klanten meer keuze hebben waarin zij hun geld beleggen; lancering van nieuwe fondsen die op fossiele brandstoffen worden gescreend; en het bouwen van nieuwe duurzame actieve strategieën gericht op de wereldwijde energietransitie en impactbeleggen.

  •Het vergroten van onze focus op duurzaamheid in onze stewardshipactiviteiten door onze prioriteiten te toetsen aan specifieke VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. We gaan steeds meer tegenstemmen op aandeelhoudersvergaderingen als onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Vorige week nog zijn we lid geworden van Climate Action 100+.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor beleggingsresultaten en als koploper op het gebied van beleggingsbeheer streven we ernaar ook marktleider te zijn op het gebied van duurzaam beleggen. We stellen ons ten doel om ons duurzaam beheerd vermogen dit decennium meer dan te vertienvoudigen – van de huidige $ 90 miljard tot meer dan $ 1000 miljard.