Pensioenopbouw van TrueBlue naar PNO Media

Pensioenopbouw van TrueBlue naar PNO Media

Pensionfunds Pension M&A
Pensioen.jpg

Op 1 april 2020 gaat de opbouw van pensioenen in de middelloon- en beschikbarepremieregeling voor deelnemers van Pensioenfonds TrueBlue over naar PNO Media. Dat hebben de sociale partners die zijn betrokken bij de ICK*-cao op 10 oktober 2019 besloten.

Dit besluit houdt in dat de opbouw van de DB- en DC-pensioenen van deze deelnemers het beste kan worden ondergebracht bij een groter, toekomstbestendiger pensioenfonds. PNO Media is een groot pensioenfonds in de creatieve sector. Met de overgang naar PNO Media blijft de pensioenopbouw binnen dezelfde werkingssfeer en blijft de identiteit van de ICT-sector geborgd. PNO Media kan beide pensioenregelingen uitvoeren tegen een marktconforme premie en lagere uitvoeringskosten. Bijkomend voordeel is dat de pensioenuitvoering van de DB- en DC-opbouw bij één fonds blijft. Er zijn slechts beperkte aanpassingen van de regelingen nodig.

“Zekerheid en continuïteit”

Voorzitter Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons pensioenfonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom hebben het fonds en de sociale partners sinds 2018 verschillende scenario’s voor de toekomst onderzocht. In overleg met diverse betrokkenen is besloten om de opbouw van het pensioen in de digitale sector bij PNO Media onder te brengen.

Dat biedt zekerheid en continuïteit. Bovendien komt een groter deel van de premie die de medewerkers betalen ten goede van hun pensioen.”

“Digitale sector”

Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media is enthousiast: “Werknemers en werkgevers in de digitale sector sluiten prima aan op ons huidige klantenbestand in de creatieve sector. De nieuwe markt die we met de komst van TrueBlue openen past bij ons streven naar groei. Die is ook in het belang van onze huidige deelnemers. Wij zijn blij dat de producten van PNO Media – DB en DC – blijken te voorzien in een behoefte. De grootste groep werknemers gaat pensioen opbouwen in de middelloonregeling van PNO Media. Een ander deel gaat over naar onze beschikbarepremieregeling: PNO DC life cycle. Die regeling hebben wij dit jaar op de markt gebracht en is uniek vanwege het hybride karakter. Dat deze regeling de voordelen van DB en DC combineert, bleek een belangrijke factor bij de keuze van TrueBlue voor PNO Media.”