ABP: Premie-indexatiebesluit

ABP: Premie-indexatiebesluit

Pensionfunds Pension
Pensioen.jpg

Premie voor deelnemers ABP stijgt licht in 2020

Veenendaal, 21 november 2019. De premie gaat bij ABP in 2020 licht omhoog. Van verhoging van pensioen in 2020 is geen sprake, daarvoor is de dekkingsgraad van het fonds te laag. De indexatie-achterstand komt daarmee uit op maximaal 19,1%. De kans op verlaging van pensioen volgend jaar is, door de recente handreiking van minister Koolmees, aanzienlijk afgenomen. ABP verwacht dat pensioen in 2021 duurder wordt. Dat betekent dat de premie omhoog zal gaan of dat er minder pensioen zal worden opgebouwd. Overleg hierover met sociale partners is reeds gestart.

Premie in 2020

In 2020 stijgt de premie bij ABP licht. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) stijgt met 0,4% naar 0,82%. Dat is nodig omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt en omdat ABP een hogere instroom verwacht omdat het deelnemers sinds kort proactief wijst op mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van 3500 euro betekent de premieverhoging 1 euro netto per maand extra vanaf januari 2020.