Carmignac: Krijgen de markten in 2020 een nieuw gezicht?

Carmignac: Krijgen de markten in 2020 een nieuw gezicht?

Economy Financial markets Outlook
Vooruitzicht.jpg

Door Didier Saint-Georges, Algemeen Directeur en Lid van het Strategisch Investeringscomité

Na de opluchting van het eerste kwartaal kregen de aandelenmarkten sinds eind april verslechterende macro-economische omstandigheden te verduren, die verder achteruitgingen door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Deze situatie op het wereldtoneel heeft ertoe geleid dat groeisectoren en defensieve sectoren aanzienlijk betere resultaten neerzetten dan cyclische sectoren. Daarnaast raakte de obligatierente daardoor in vrije val, met een dieptepunt in augustus. Gedreven door het vooruitzicht van een eerste handelsakkoord, hoe klein ook, en doordat de centrale banken opnieuw economische steun verlenen, wisten de aandelenmarkten vol overtuiging door het glazen plafond te breken. Het sectorleiderschap is dan ook omgedraaid: waardesectoren en cyclische sectoren presteren beter dan groeisectoren, en de rentetarieven zijn aan hun herstelfase begonnen. Waarschijnlijk is er in het afgelopen jaar voldoende vraag naar activa met een lage duration opgebouwd komt er aan dit patroon geen einde voor het einde van het jaar. Daarnaast zijn er twee zaken waardoor deze weifelachtige ommekeer wel eens zou kunnen ontsporen.

De eerste lijkt technisch, maar heeft ook strategische waarde: het kwantitatieve verkrappingsprogramma dat de Fed in 2018 heeft opgestart en pas afgelopen september heeft beëindigd, was een grove fout met ingrijpende consequenties. Het Amerikaanse financiële stelstel heeft nu met een liquiditeitsprobleem voor de USD te kampen en de Fed heeft nog steeds geen duurzame oplossing weten te vinden. Hierdoor wordt een groot aantal kleine Amerikaanse financiële spelers met een hoge schuldenlast in gevaar gebracht. Het voorkomt overigens ook dat de USD van het overgewaardeerde huidige niveau afzakt. De maandelijkse liquiditeitsinjectie van USD 60 mld. waar de Fed afgelopen maand mee kwam, is niet genoeg om het bloeden te stelpen. Om liquiditeitsschaarste te voorkomen, moeten er meer maatregelen genomen worden, en snel.

De tweede kwestie heeft te maken met het politieke klimaat van de VS: burgers van de ontwikkelde wereld hebben het gevoel dat de belangen van de financiële sector al decennialang zwaarder wegen dan die van de consument. Die onvrede uit zich langzaamaan in een serieuze sociale en politieke opstand, wat positief zou kunnen uitpakken voor de Amerikaanse presidentskandidaat Elizabeth Warren. Prominent bovenaan haar verkiezingsprogramma staan belastingverhogingen en regelgevend beleid, waarmee ze de bedrijfswinst ten gunste van de bevolking in loondienst wil opbreken. Toegegeven, zo'n radicale agenda wordt waarschijnlijk afgezwakt, mocht Warren door de voorverkiezingen van de Democraten komen. Desondanks zou dit de aandelenmarkten allesbehalve als muziek in de oren klinken en de vooruitzichten voor de USD zouden er waarschijnlijk alleen maar verder op achteruitgaan. Op de obligatiemarkten zou er een alomtegenwoordige tweestrijd heersen tussen de vlucht naar veiligheid enerzijds en anderzijds de behoefte aan financiën die aanzienlijke overheidsinvesteringen in infrastructuur en sociale maatregelen met zich meebrengen. Aangezien de markten over de hele wereld onderling verbonden zijn, raden wij beleggers aan 2020 behoedzamer aan te pakken dan het eind van 2019.