BlackRock: factorrotatie op de aandelenmarkt

BlackRock: factorrotatie op de aandelenmarkt

Factor Investing Fixed Income Equity Trade conflict
Handelsconflict VS-China.jpg

Nu de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China iets lijken te zijn geluwd, is de angst voor een economische recessie deels weggenomen, met als gevolg een opleving van de obligatierendementen. BlackRock kijkt in de marktvisie van deze week door de lens van factorbeleggen, en wijst erop op dat die opleving een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen de belangrijkste factoren op de aandelenmarkt: Amerikaanse waardebeleggingen zijn als factor weer teruggekeerd, terwijl de factor momentum is weggezakt.

Het is te vroeg om te bepalen of dit blijvend is, maar wel lijkt de verschuiving vooral door geopolitieke ontwikkelingen te worden veroorzaakt. De aanhoudende handelsspanningen en andere geopolitieke onzekerheden hebben geleid tot grotere macro-onzekerheden en angst voor een recessie. Hierdoor daalden de obligatierendementen tot een historisch dieptepunt. Het was ook de gedeeltelijke oorzaak van de omkering van de Amerikaanse rentecurve.

De factor ‘value’ is opgeveerd, want hoogwaardige bedrijven presteren in het algemeen beter wanneer de rentecurve steiler wordt en wanneer de economische vooruitzichten verbeteren. De factor ‘momentum’ presteert meestal juist goed in een stabiele macro-omgeving. In de huidige economische situatie is de factor ‘momentum’ vooral gericht op langetermijngroei in de technologiesector en dividendaandelen in de sector consumentengoederen. Die laatste is vaak gecorreleerd aan duration – rentegevoeligheid – waardoor ze kwetsbaar zijn voor de pieken in obligatierendementen. In de aanloop naar de recente opschudding op de aandelenmarkten hadden beleggers zich vooral op gericht momentumaandelen, terwijl waardeaandelen ver waren achterbleven, wat de factorrotatie deels verklaart. Voordat deze verschuiving plaatsvond, werd de waardefactor namelijk bijna onderaan de historische waarderingsrange verhandeld, en de momentumfactor juist in de buurt van de top van zijn historische waarderingsrange.

De verschuiving verandert de vooruitzichten van BlackRock niet; die gaan nog steeds uit van een vertraging van de economische activiteit, zonder dreigende recessie in de VS. Het Amerikaanse protectionistische sentiment blijft aanhouden, met weinig kans op een handelsovereenkomst tussen de VS en China op de korte termijn. De groeivooruitzichten werpen wel een donkere schaduw op de winstmarges van bedrijven.