ABN AMRO MeesPierson: Voorkeur voor liquiditeiten blijft intact

ABN AMRO MeesPierson: Voorkeur voor liquiditeiten blijft intact

Fixed Income Equity
Aandelenkoersen.jpg

In het licht van het huidige, onzekere beleggingsklimaat, geeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur aan een hogere positie in liquiditeiten ten laste van de andere beleggingscategorieën. Daarmee borduurt de private bank van ABN AMRO voort op het eerdere besluit om het risico in beleggingsportefeuilles te verminderen. Een relatief grote positie in liquiditeiten biedt veiligheid en de mogelijkheid om in de toekomst in te springen op nieuwe beleggingskansen. Op dit moment blijft de private bank onderwogen in aandelen en obligaties.

Richard de Groot, voorzitter van het ABN AMRO Beleggingscomité: “Sinds we aan het begin van dit kwartaal beleggers de suggestie deden om het risico in hun beleggingsportefeuilles te verminderen, zijn de economische omstandigheden niet verbeterd. Inmiddels heeft ook de VS te maken met vertraging van de economische groei. Bovendien heeft de handelsoorlog een grote invloed op de markten en het sentiment. Als de VS en China het eens kunnen worden over een wapenstilstand in dit conflict, dan zal dat een positief effect op het beleggingsklimaat hebben. Maar het is de vraag of het conflict wordt opgelost. Daarom houden we vast aan een voorzichtige houding en handhaven we onze voorkeur voor liquiditeiten.”

Opwaarts potentieel aandelen lijkt beperkt

ABN AMRO MeesPierson signaleert dat de aandelenmarkten zich momenteel in het bovenste deel van hun ‘trading ranges’ bewegen. Maar de private bank ziet weinig aanleiding om te denken dat ze daar binnenkort in positieve zin uitschieten. De wereldeconomie zou weer aan vaart moeten winnen om verdere stijgingen van de aandelenmarkten te rechtvaardigen, zo stelt De Groot. Daarom houdt de bank vast aan de onderwogen positie in aandelen. Op regioniveau blijft de voorkeur voor de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen). De visie op opkomende markten is neutraal.

Solide winstgevendheid en defensieve kenmerken

Op sectorniveau geeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur aan bedrijfssegmenten die bekend staan om hun defensieve kenmerken of solide winstgevendheid. Dat zijn sectoren die in staat zijn om goed te presteren ondanks een verzwakkende economie, zoals de sectoren IT, gezondheidszorg en communicatiediensten. De private bank is niet positief over de meer cyclische sectoren, waarvan de prestaties meer rechtstreeks gelinkt zijn aan de economische groei. Dit zijn bijvoorbeeld de sectoren industrie, consumptiegoederen en financiële instellingen.

Obligaties blijven uit de gratie

ABN AMRO MeesPierson blijft onderwogen in obligaties. Binnen deze beleggingscategorie is de private bank neutraal ten aanzien van risicovollere obligatiesegmenten, zoals schulden uit opkomende markten (emerging market debt) en high yield. Deze obligaties zijn kwetsbaarder bij marktschokken en als de angst voor een wereldwijde recessie oplaait. Eerder deed ABN AMRO MeesPierson beleggers al de suggestie om posities in risicovollere obligaties te verkleinen en de opbrengst te beleggen in minder risicovolle segmenten zoals overheidsgerelateerde leningen (waaronder obligaties van de Europese Investeringsbank en staatsobligaties van ‘semi-kernlanden’ in de eurozone). Beleggers doen er tevens goed aan om te profiteren van de ECB-steunaankopen en te beleggen in obligaties die daar deel van uitmaken.