Platform ‘Leefbaar Loon’ wint PRI Active Ownership Project of the Year Award

Platform ‘Leefbaar Loon’ wint PRI Active Ownership Project of the Year Award

ESG-investing
PRI Active Ownership Project of the Year Award 2.jpg

Het in Nederland opgerichte Platform Living Wage Financials (PLWF) heeft de internationale PRI-prijs (Principles for Responsible Investments) gewonnen voor beste initiatief op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap. PLWF is een samenwerkingsverband van institutionele investeerders dat zich wereldwijd inspant voor een leefbaar loon in de kledingindustrie, de detailhandel en de agrarische sector. Dit doet het Platform door de bedrijven waarin het belegt gezamenlijk aan te spreken over de hoogte van het loon in hun gehele toeleveringsketens, de voortgang hiervan te meten en de resultaten hiervan te monitoren en publiceren.

PLWF werd in september 2018 opgericht door MN, ASN Bank en Triodos Investment Management. Sindsdien hebben ook Achmea Investment Management, a.s.r., ABN Amro Bank, Amundi, NN Investment Partners, Kempen, ING Bank en Robeco zich bij het Platform aangesloten. Samen richten de partijen zich op het vergroten van de effectiviteit door gezamenlijk op te trekken om zo gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en inzet, en de overredingskracht van een gecombineerd belegd vermogen van € 2,3 biljoen.

Leefbaar loon stimuleert

Leefbaar loon is het minimuminkomen dat een werknemer nodig heeft om in de basisbehoeften te voorzien én in die van zijn/haar familie, inclusief vrij te besteden inkomen. In lage lonenlanden is het loon vaak 2 tot 3 keer te laag om van te leven.

Het uitbetalen van een leefbaar loon heeft een positief effect op wonen, gezondheid en de bestrijding van kinderarbeid. Leefbaar loon draagt ook bij aan andere arbeids- en mensenrechten omdat het een positieve invloed heeft op andere levens- en werkomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn het recht op vakbondsvorming, het naar school gaan van kinderen, de mogelijkheid om uit de armoede op te klimmen, en het verkennen van andere bronnen van inkomsten als alternatief voor fabriekswerk.

Bedrijven die leefbaar loon toepassen ervaren over het algemeen meer productiviteit van werknemers en minder verloop door tevredenheid bij medewerkers. Het Platform ziet de positieve invloed van het uitbetalen van een leefbaar loon op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de lange termijn continuïteit van een onderneming. Leefbaar loon draagt ook direct bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals aan SDG1 (‘Einde aan armoede’) en SDG8 (‘Fatsoenlijke banen en economische groei’).