Schroders: Hoe presteren beleggingen in een fase van groeivertraging?

Schroders: Hoe presteren beleggingen in een fase van groeivertraging?

Central bank United States Fed
Federal Reserve.jpg

Het lijkt erop dat de VS in een fase van economische vertraging zijn beland. Kan een recessie vermeden worden? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de rendementen van de diverse beleggingscategorieën, vraagt Schroders zich af.

Fase van groeivertraging breekt aan in de VS

Schroders maakt sinds 1978 gebruik van het Schroders US output gap model, dat een inschatting probeert te maken van het verschil van de actuele en potentiële output van de economie (BBP). Daarbij maakt het gebruik van werkloosheid en capaciteitsbenutting als variabelen. Voor het eerst in twee jaar wijst dit model nu op een verandering in de economische cyclus. De Amerikaanse economie beweegt van expansie richting vertraging. Het is een waarschuwingssignaal aan de beleidsmakers dat een recessie zich wellicht aandient.

Recessie kan vermeden worden

Sinds het model in gebruik is, is er zes keer sprake geweest van een vertraging van de Amerikaanse economie, vier keer leidde dat ook tot een recessie. Momenteel wordt de groei gesteund door het ruime monetair beleid. Schroders denkt dat de groeivertraging de Fed tot een renteverlaging zal aanzetten in 2020 die de conjunctuur moet stimuleren. De vertragingsfase zal langgerekt zijn, maar dit keer zal hij niet eindigen in een recessie, zo is de verwachting van Schroders.

Trage groei raakt ook rendementen

Een vertraging heeft historisch gezien aanzienlijke implicaties voor de prestaties van de diverse beleggingscategorieën. Tijdens een groeivertraging in het output gap-model presteren aandelenmarkten het slechtst in vergelijking met andere fasen van de cyclus en vertonen ook een grotere volatiliteit. Tijdens een groeivertraging renderen Amerikaanse aandelen gemiddeld minder dan 5% op jaarbasis, met een volatiliteit van meer dan 15%. 

Het is historisch gezien ook de enige fase waarin staatsobligaties het beter doen dan aandelen. Staatsobligaties doen het beter dan investment-grade bedrijfsobligaties, die op hun beurt beter presteren dan HY credit. Tijdens een recessie draaien de rollen zich om, dan presteert high yield weer beter dan investment grade en staatsobligaties. 

Toch een doelstelling die de Fed weet te realiseren

Op het eerste gezicht lijkt een periode van zwakke groei onaantrekkelijk. Maar als het niet uitloopt op een recessie, dan slaagt de centrale bank in de doelstelling om groei af te vlakken en felle uitslagen in de economische cyclus te voorkomen. 

De Fed stelt dat het monetaire beleid werkt "door de groei van de totale vraag naar goederen en diensten aan te zetten of te beperken". Op deze manier kan het "de economie stabiliseren" en "economische activiteit sturen ... naar meer duurzame niveaus".

De tijd zal het leren en beleggers zullen waarschijnlijk de komende tijd duimen en hopen.