WTW: Stewardship moet aansluiten bij de ambities van beleggers

WTW: Stewardship moet aansluiten bij de ambities van beleggers

Duurzaam beleggen ESG
Klimaat (17) duurzaam opwarming aarde

De resources voor Stewardship, bestemd voor het beheer van beleggingsvermogen, moeten verdubbelen als percentage van het totaal belegd vermogen op sectorniveau, zoals voorgesteld in een nieuw rapport van het Thinking Ahead Institute (TAI) in opdracht van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI).

Het nieuwe rapport omvat onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met een technische werkgroep van PRI-leden en een Global Stewardship Resourcing Survey van 69 afzonderlijke organisaties, die wereldwijd in totaal $ 16 biljoen USD aan activa beheren.

Op basis van de bevindingen van de enquête en het onderzoek van TAI stelt het rapport dat het gemiddelde niveau van Stewardship in de sector momenteel rond de 5% ligt. Dit is een percentage van de totale kosten voor vermogensbeheer.

Voorbeelden van middelen zijn onder meer uitgaven voor personeel, externe leveranciers van Stewardship-diensten, data, abonnementen, lidmaatschappen of rapportagekosten, naast verschillende anderen die in het rapport worden genoemd.

Er is een duidelijke opvatting dat de middelen moeten worden verhoogd - voor zover dit in overeenstemming is met de fiduciaire plicht van beleggers - ondersteund door meningen van praktijkmensen uit de sector. De respondenten van de enquête waren het erover eens dat het huidige niveau van Stewardship resources in de beleggingssector ontoereikend is en niet geschikt voor het beoogde doel.

Als reactie hierop suggereert TAI dat de wereldwijde beleggingsindustrie de Stewardship resources in de loop van de tijd moet verdubbelen om aan de toegenomen eisen en behoeften te voldoen. Deze overgang zou meerjarig zijn.

Het rapport wees erop dat onze industrie momenteel niet over de kostenmaatstaven beschikt die nodig zijn om het resourcing-model voor Stewardship uit te zetten. Daarom omvat de lancering van vandaag het Stewardship Resources Assessment Framework – om de beleggingssector in staat te stellen de middelen die beschikbaar zijn voor stewardship-inspanningen op een meer gestructureerde manier te beoordelen, evenals de daaropvolgende verbetering van dergelijke Stewardship-inspanningen in de loop van de tijd.

Meer details zijn beschikbaar in het volledige rapport, Putting resources where ambitions are, now available. Dit verslag is opgesteld in het kader van het Active Ownership 2.0-programma van de PRI, dat een kader schetst voor het ambitieuzere Stewardship dat nodig is om de belangen van de begunstigden te behartigen en de duurzaamheid en veerkracht van het financiële stelsel te verbeteren.

Marisa Hall, hoofd van het Thinking Ahead Institute, licht toe: 'Onze samenwerking met de PRI aan dit essentiële project wordt gedreven door onze missie om lange termijn waarde voor de beleggingsgemeenschap te ondersteunen. Stewardship heeft altijd een cruciale rol gespeeld in de beleggingssector, maar er zijn te vaak te weinig middelen.'

'Dit werk heeft ons begrip van de vele nuances en uitdagingen van resourcing stewardship verder versterkt - ook al erkent de industrie Stewardship niet alleen steeds meer als een noodzakelijke functie, maar ook als een functie op systeemniveau en met toegevoegde waarde. We kijken uit naar feedback uit de hele wereldwijde beleggingssector over de volgende stappen en vele toekomstige discussies over de implementatie van deze bevindingen.'

Stephen Miles, Head of Sustainable Investment bij WTW, voegt toe: 'De industrie is beter in het focussen op stewardship-activiteiten en -resultaten. De andere kant van deze medaille – Stewardship resources – heeft echter te weinig aandacht gekregen, ondanks dat het de basis is.'

Catheleyne van Erp, Head of Investments BeNeLux bij WTW, voegt toe: 'Stewardship heeft een prominente rol verworven in de beleggingsindustrie. De fiduciare rol krijgt door de invulling die partijen aan Stewardship geven een nog belangrijkere rol. We zien in Nederland dat er duidelijke commitment is aan Stewardship, evenwel de resources, zoals ook in het onderzoek naar voren kwam, achter blijven. De vraag ontstaat dan ook of de gestelde doelstellingen wel gehaald kunnen worden. Een framework zoals ontwikkeld door het TAI helpt partijen beter inzicht te krijgen in waar ze nu staan en waar verbeteringen mogelijk zijn.'

Nathan Fabian, Chief Sustainable Systems Officer bij de PRI, licht toe: 'Sterk Stewardship is nu meer dan ooit nodig om fiduciaire verplichtingen te vervullen en op lange termijn de belangen van klanten en begunstigden te behartigen. Deze ambities kunnen alleen worden waargemaakt met voldoende middelen op het niveau van de industrie.  We roepen beleggers op om de weg vrij te maken voor data-gedreven benaderingen van Stewardship resources die verantwoording, transparantie en uiteindelijk impactvolle verandering bevorderen.'