SSGA: Financiële markten onderschatten positief verrassingspotentieel Labour

SSGA: Financiële markten onderschatten positief verrassingspotentieel Labour

Politiek Verenigd Koninkrijk
Britse Parlement.jpg

Financiële markten zijn te pessimistisch over de impact van een mogelijke Labour-regering, zegt Elliot Hentov, Hoofd Macrobeleid Onderzoek bij State Street Global Advisors.

'Wij geloven dat er ruimte is voor een positieve verrassing bij de verkiezingen. Markten zien weinig neerwaartse onzekerheid, maar er zijn ook weinig positieve verwachtingen. Dit is naar onze mening te pessimistisch, omdat de centristische en hervormingsgerichte beleidsstandpunten van de mogelijke Labour-regering een substantieel positief effect kunnen hebben op de macro-economische fundamenten van het VK op middellange termijn,' zegt Hentov.

Met het oog op de ervaringen van Liz Truss nadat ze kortstondig premier werd in 2022, heeft Labour beloofd om terughoudend te handelen met betrekking tot de begroting en de staatsschuld. Investeerders zijn gerustgesteld over neerwaartse risico's van een Labour-regering maar zien ook weinig opwaarts potentieel.

Zonder een substantiële fiscale impuls kan een nieuwe regering weinig doen om de chronisch achterblijvende groei te stimuleren. Volgens Hentov kan Labour met beleidsherziening goedmaken wat het aan fiscale ruimte mist. 'De grootste impact voor investeerders zouden structurele hervormingen zijn die knelpunten aan de aanbodzijde van de groei aanpakken. Wij denken dat dergelijke hervormingen onder een Labour-regering waarschijnlijker zijn – al was het maar omdat ze door de conservatief geleide regeringen de afgelopen 14 jaar niet zijn doorgevoerd,' legt hij uit.

Volgens hem zou Labour kunnen streven naar een ambitieus beleidsplan. Internationaal gezien betekent dat nauwere betrekking met de EU. Binnenlands zou Labour succes kunnen hebben met hervormingen, meer voor woningbouw en minder voor infrastructuur. Bij elkaar opgeteld kan dit het groeipotentieel van het land op middellange termijn verhogen wat zich zou vertalen naar de markten:

  • Sterkere pond leidt tot hogere kapitaalstromen
  • Hogere groeiverwachtingen en verhoogde waarderingen van Britse activa
  • Verlaagd kredietrisicopremie op Britse activa

'Aangezien structurele hervormingen een inzet voor de lange termijn zijn, is het beste moment om ze zo snel mogelijk door te voeren. Het zou daarom kort na de verkiezingen duidelijk kunnen zijn waar we staan, maar zeker tegen het einde van het jaar,' zegt Hentov.