PGIM Fixed Income: Obligaties nu aantrekkelijker dan aandelen

PGIM Fixed Income: Obligaties nu aantrekkelijker dan aandelen

Obligaties Aandelen
Koersgrafiek (06) koers pijl omhoog stijging

'In de huidige markt zien we overtuigende argumenten om binnen een gespreide portefeuille meer te beleggen in obligaties. Dit ten koste van zowel de positie in aandelen als cash', aldus beleggingsstrategen Robert Tipp en Guillermo Felices van PGIM Fixed Income.

'Of je nu kijkt naar de afgelopen paar jaar of zelfs afgelopen eeuw, dan lijken aandelen misschien de place to be. Aandelen beschikken over uitstekende eigenschappen om op de zeer lange termijn vermogen op te bouwen. Maar in de huidige context is het goed om stil te staan bij de recente herprijzing van obligaties. Yields (de effectieve rendementen) staan op de hoogste niveaus van een generatie. Datzelfde kan niet worden gezegd over de waarderingen van aandelen.

 Als we bijvoorbeeld de earnings yield (de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden gedeeld door de actuele koers van het aandeel) van de S&P 500 vergelijken met de 10-jaars Treasury yield, dan zien we dat aandelen hun relatieve waarderingsvoordeel ten opzichte van obligaties zijn kwijtgeraakt.

Gezien de nog altijd omgekeerde rentecurve in zowel de Amerikaanse, Europese als Britse vastrentende markten, lijkt cash nu misschien de beste beleggingsoptie. De geschiedenis wijst echter anders uit: zodra een centrale bank klaar is met het verhogen van de rente, daalt meestal de cash rate. Veel beleidscycli eindigen immers met scherpe verlagingen van de beleidsrente. 

Dit versterkt het argument om meer in obligaties te beleggen om zo langdurig te profiteren van de huidige yields. 

Ook in het voordeel van obligaties spreekt dat ze beter in staat zijn om schokken op te vangen. Kijkend naar kwartalen waarin aandelen 5% of meer onderuit gingen, dan wisten obligaties zich over het algemeen beter staande te houden. Bovendien is de outperformance van obligaties ten opzichte van aandelen en cash nog groter als de Fed on hold staat of de rente verlaagt, wat de omgeving lijkt te zijn waarin we ons nu bevinden.

Dus, nu aandelen op recordhoogte staan en de beleidsrentes van centrale banken pieken, trekken obligaties de aandacht van beleggers.'