AllianzGI: Blended finance krachtige tool om klimaatverandering aan te pakken

AllianzGI: Blended finance krachtige tool om klimaatverandering aan te pakken

Klimaatverandering
Duurzaam (4) klimaat.jpg

Investeringen van andere orde van grootte zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Blended finance is daar uitermate goed geschikt voor.

‘Bij blended finance wordt privaat en publiek kapitaal gemengd, waardoor bepaalde projecten toch van de grond kunnen komen. Een dergelijke vorm van financiering heeft een grote toekomst, ook in de strijd tegen klimaatverandering,’ zo stelt Allianz GI vandaag.

‘Blended finance, vooral met aandelenkapitaal, is een relatief nieuw domein. De wereld heeft dit soort investeringen nodig, want het gaat om niets minder dan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. De wereld kan deze uitdaging alleen overwinnen als privékapitaal wordt ingezet naast beperkte publieke middelen.

Alleen die eerste is op dit moment beschikbaar in grotere volumes, bijvoorbeeld om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen in Afrika maar ook andere opkomende landen te financieren, zodat de landen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Omdat de risico's echter hoog zijn, kunnen particuliere investeerders het geld van hun klanten niet gemakkelijk in dergelijke projecten stoppen. Daarom wordt overheidskapitaal toegevoegd als buffer om het wanbetalingsrisico voor particuliere beleggers tot een normaal niveau terug te brengen. Als het risico-rendementsprofiel goed is, staan particuliere investeerders erg open voor dit soort investeringen.

We zien dat blended finance een grote toekomst heeft.’ ‘En we zijn ervan overtuigd dat we investeringen van een heel andere orde van grootte nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.’

Veel kapitaal mobiliseren

‘Blenden finance fondsen kunnen veel kapitaal mobiliseren voor de wereld. Binnen de internationale donorgemeenschap heerst al lang de overtuiging dat de miljarden die we nu gebruiken om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden, biljoenen moeten worden.

Het lijdt geen twijfel dat klimaatverandering ons duizenden miljarden gaat kosten. Dat klinkt misschien eng. Maar naar onze mening is gemengde publiek-private financiering dé manier om een van de grootste problemen in de wereld aan te pakken.’