LGIM: Toegenomen onzekerheid vraagt om defensieve portefeuille

LGIM: Toegenomen onzekerheid vraagt om defensieve portefeuille

Asset Allocatie Vooruitzichten
Asset allocatie (01)

Nu de geopolitieke spanningen toenemen, kiest vermogensbeheerder LGIM voor een defensieve positie in portfolio’s, waarbij aandelen en bedrijfsobligaties onderwogen zijn, en voor een hogere, gewogen gemiddelde looptijd van de obligaties, zo blijkt uit de nieuwste CIO Outlook.

De Amerikaanse economie toont zich verrassend veerkrachtig, maar haar pad naar een nieuw evenwicht is smal en laat weinig ruimte om uit te wijken.

Vanaf hier zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Enerzijds kan de groei nog steeds onverwachts vertragen en zo aantonen dat het monetair beleid toch te krap is. Anderzijds kan aanhoudende financiële steun vanuit de overheid, in combinatie met toegenomen kredietverlening op de private markten en meer bedrijfsinvesteringen, de economie op dreef houden. De inflatierisico’s lijken nu opwaarts te zijn gericht, aangezien de aanbodzijde nog niet op vol toerental draait.

Europa bevindt zich in een andere situatie, aangezien er minder budgettaire maatregelen zijn getroffen en omdat Europa in grotere mate geteisterd wordt door ongunstige aanbodschokken. De groei lijkt zich na een periode van stagnatie in de loop van het jaar geleidelijk te herstellen. Door de dalende totale inflatie vermindert de druk op de reële lonen en verscherpen banken hun kredietvoorwaarden niet langer.

De ECB liet doorschemeren dat ze zich niet laat beïnvloeden door de Fed. Ze lijkt vastbesloten om de rente in juni te verlagen. Er is minder geduld dan in de Verenigde Staten, aangezien de groei in Europa momentum mist.

De Bank of England wil graag in de voetsporen van de ECB treden. De aanhoudende kerninflatie en de hardnekkige loongroei kunnen het echter lastig maken voor de centrale bank om een vroegtijdige versoepeling van het monetaire beleid te verdedigen. Bovendien wil de Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, eventueel de belastingen verder verlagen in de herfst, zodra daar enig budget voor is, en zo de Conservatieven steunen in aanloop naar de verkiezingen.

Het herstel van de Europese economie blijft fragiel en vatbaar voor marktschokken. Een nieuwe inflatiegolf kan de huidige verwachtingen verstoren. Voor centrale banken wordt het dan moeilijk om de klap op de reële lonen op te vangen en rond de negatieve reacties op de financiële markten te navigeren. Geopolitieke ontwikkelingen zouden bijvoorbeeld die klap kunnen veroorzaken, zodra beleggers met een vergrootglas naar de spanningen in het Midden-Oosten gaan kijken of naar de vele verkiezingen dit jaar, waaronder die in de VS.