Principal Asset Management: Eerste verlaging Fed in september

Principal Asset Management: Eerste verlaging Fed in september

Monetair beleid
Rente (01)

Prognose van drie naar van twee renteverlagingen door Fed in 2024, de eerste in september.

‘Aanhoudend sterke economische gegevens hebben geleid tot aanzienlijke verschuivingen in de marktverwachtingen voor wanneer en hoe snel de Fed zal beginnen met het verlagen van de beleidsrente,’ constateert Principal Asset Management vandaag. ‘Onze eigen prognose is nu dat de eerste renteverlaging in september zal plaatsvinden, maar de complicaties van het starten van een versoepelingscyclus vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezing, zorgen voor grote onzekerheid.

De afgelopen maanden waren bijzondere volatiele perioden voor de beleidsrenteprognoses van de Fed. Het CPI-rapport van maart toonde de laatste van een reeks opwaartse inflatieverrassingen, wat betekent dat de tijdelijke vertraging van de inflatie niet langer als een incident kan worden beschouwd. De verwachtingen van de financiële markt zijn nu verschoven van zes renteverlagingen naar slechts twee verlagingen dit jaar – minder verlagingen dan de eigen prognoses van de Fed.

Voorzitter Powell heeft duidelijk gemaakt dat hij de tarieven dit jaar wil verlagen. Niet alleen heeft hij het belang van recente inflatiecijfers gebagatelliseerd, maar ook hebben opwaartse herzieningen van de groei- en inflatievoorspellingen van de Fed niet geleid tot veranderingen in hun prognose voor het beleidspad op de korte termijn. De Fed gaat nog steeds uit van een verlaging van 75 basispunten dit jaar.

De aanhoudende kracht van de Amerikaanse economie suggereert dat er waarschijnlijk maar één tariefverlaging nodig is, maar de duidelijke wens van de Fed om de tarieven te verlagen mag niet worden genegeerd. Als zodanig, en uitgaande van de hervatting van de trend van de inflatievertraging in 2023, hebben we onze prognose herzien van drie verlagingen naar twee verlagingen in 2024, met de eerste verlaging in september.

De Amerikaanse presidentsverkiezing van november kan een aanzienlijk risico zijn voor deze prognose, als de renteverlagingscyclus onmiddellijk vóór de verkiezing van november begint, kan dat een brug te ver zijn voor de Fed.’