BlackRock: Hervorming pensioenstelsels noodzakelijk, Nederland loopt voorop

BlackRock: Hervorming pensioenstelsels noodzakelijk, Nederland loopt voorop

Pensioenstelsel Pensioen
Pensioen (04) sparen geld

Traditionele pensioenstelsels lopen wereldwijd aan tegen een veranderende bevolkingsopbouw en demografische verschuivingen, waardoor de zekerheid van een pensioen voor steeds meer mensen in het gedrang komt.

Dat schrijft BlackRock CEO Larry Fink in zijn jaarlijkse brief aan beleggers, 'Time to Rethink Retirement'. Hierin kijkt hij naar de ontwikkelingen van pensioenstelsels en noemt hij Nederland als voorbeeld van hoe zo’n stelsel kan worden aangepast.

'We steken enorm veel energie in het helpen van mensen om langer te leven. Maar nog geen fractie van die energie wordt besteed aan het helpen van mensen om zich die extra jaren te kunnen veroorloven. Als je langer leeft heb je meer geld nodig. Kapitaalmarkten kunnen daarin voorzien - zolang overheden en bedrijven mensen helpen om te beleggen. Een land dat zijn pensioenstelsel heeft aangepast is Nederland. Om het stelsel betaalbaar te houden, besloot  Nederland meer dan tien jaar geleden om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen. Deze zal nu automatisch worden aangepast wanneer de levensverwachting verandert.'

Fink gaat ook in op de enorme investeringen die nodig zijn in infrastructuur omdat landen hun CO2-uitstoot proberen terug te dringen, verder digitaliseren en hun toeleveringsketens dichter bij huis brengen: 'De infrastructuursector, met een waarde van 1.000 miljard dollar, is een van de snelst groeiende segmenten van de private markten en diverse sterke macro-economische trends zijn de motor achter deze groei.'

In zijn brief schrijft Fink dat betrokkenheid en dialoog met het bedrijfsleven de enige manier is om grote langetermijnproblemen op te lossen. Ook al zijn die gesprekken soms lastig. BlackRock hoopt als gesprekspartner een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan deze discussies, met name  vanuit de ervaring in het beheren van pensioenvermogens in Nederland en overal ter wereld. Ongeveer twee derde van het vermogen onder beheer van BlackRock in Nederland komt van pensioenfondsen. Meer dan 7 miljoen deelnemers van deze pensioenfondsen beleggen hun pensioen via BlackRock-fondsen. Dat komt neer op ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen.

Fink is optimistisch dat deze belangrijke onderwerpen succesvol kunnen worden aangepakt, maar stelt dat snelheid van groot belang is: de wereldbevolking vergrijst en het opbouwen van een goed pensioen is urgenter dan ooit.