Transparency Capital: Pegasus zal ‘democratisering’ Private Equity bevorderen

Transparency Capital: Pegasus zal ‘democratisering’ Private Equity bevorderen

Private Equity Obligaties
Obligaties (02)

Financieel dienstverlener Transparency Capital heeft de notering aangekondigd van een nieuwe obligatie: Pegasus. Die heeft tot doel  de democratisering van private equity te versnellen. Pegasus richt zich op Nederlandse institutionele beleggers, family offices en individuele professionele beleggers die op zoek zijn naar producten die toegang geven tot private equity om hun vermogen te diversifiëren.

Het in Luxemburg gevestigde Transparency Capital biedt spaar- en beleggingsproducten aan. Beleggers krijgen via beursgenoteerde obligaties de kans om te investeren in een breed scala aan private equity-beleggingsmogelijkheden.

'Onze blik is gericht op de Europese horizon, met een speciale focus op de dynamische Nederlandse markt waar er  veel slapend spaargeld is en waar de overheid spaarders actief stimuleert om de reële economie te financieren. Dit zorgt voor een enorm potentieel', legt Aurélien Bricout, Algemeen Directeur van Transparency Capital, uit.

Permanente liquiditeit

Pegasus is een beursgenoteerde obligatie-uitgifte die realtime waardering en permanente liquiditeit via de markten biedt. De opbrengst van de Pegasus-uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van de aankoop van 70% en 30% van de aandelen in het Europese staats- en quasi-soevereine obligatiefonds CPR Transparency Euro, beheerd door CPR Asset Management, en het artificiële intelligentie-fonds AIC Fund II, beheerd door Alpha Intelligence Capital.

De inschrijvingsperiode loopt van 1 maart tot 30 april, met een minimale inschrijving van € 150.000. Het bedrag van deze emissie, dat is voorbehouden voor professionele beleggers (1), is € 300 miljoen. Zodra de Pegasus-obligaties genoteerd staan op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse effectenbeurs, zullen ze vrij verhandelbaar zijn in tranches van € 1.000.

Transparency Capital is bezig met het verkrijgen van de benodigde vergunningen van de Luxemburgse effectenbeurs en Pegasus heeft al een ISIN-code toegewezen gekregen. Pegasus is de eerste in een gamma van thematische producten van de Luxemburgse financiële dienstverlener. 

Beperkingen wegnemen

'Bij de lancering van Pegasus wilden we de beperkingen wegnemen waarmee beleggers tegenaan lopen als het gaat om private equity, met name waardering en liquiditeit, zonder het vooruitzicht op rendement op te geven. Dankzij de rentestijging van de afgelopen maanden hebben we een innovatief product kunnen maken dat voldoet aan de behoeften van zowel institutionele beleggers als particuliere beleggers', stelt Algemeen Directeur Bricout van Transparency Capital.

'In een tijd waarin artificiële intelligentie (AI) hele sectoren van het bedrijfsleven ontwricht, biedt Alpha Intelligence Capital Europese investeerders de kans om kennis te maken met de beste AI-startups ter wereld. De keuze voor Pegasus lag voor ons voor de hand, omdat het beleggers blootstelling biedt aan deze revolutionaire technologie en tegelijkertijd profiteert van de veiligheid en liquiditeit van een beursgenoteerd product', meent Arnaud Barthelemy, Partner en COO van Alpha Intelligence Capital.

 

1 Zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (MiFID) en meer in het bijzonder bijlage II (Professionele beleggers).