AllianzGI: Als aandeelhouder tegen 1 op 3 beloningsvoorstellen in Nederland

AllianzGI: Als aandeelhouder tegen 1 op 3 beloningsvoorstellen in Nederland

Duurzaam beleggen
Stop Halt (Inproperstyle, Pixabay)

Verloning blijft een heet hangijzer in Nederland door gebrek aan transparantie rond prestaties en toekenning variabele verloningen.

Allianz Global Investors heeft vorig jaar bij 71% van alle bijgewoonde aandeelhoudersvergaderingen tegen ten minste één agendapunt gestemd of zich van stemming onthouden, zo meldt het vandaag. Ook in 2023 was dat met name tegen veel voorstellen die verband hielden met de beloning van het management. In Nederland stemde het bedrijf tegen 36% van de door het management geopperde beloningsvoorstellen.

Vorig jaar nam het bedrijf deel aan 9.137 aandeelhoudersvergaderingen en stemde het op bijna 100.000 aandeelhouders- en managementvoorstellen. Bij 71% van alle vergaderingen wereldwijd stemde het tegen ten minste één agendapunt of heeft zich van stemming onthouden. Het stemde tegen 18% van de kapitaalgerelateerde voorstellen, 24% van de bestuursverkiezingen en 41% van de beloningsgerelateerde voorstellen wereldwijd, wat de hoge verwachtingen ten aanzien van de governance weerspiegelt.

Beloningen in Nederland

‘In Nederland zien we dat de stemmen tegen het management voor belangrijke governancethema's licht zijn gestegen, hoewel dit in lijn is met de langetermijntrend van 12% voor 2023, vergeleken met 10,9% voor 2022,’ zo meldt het vandaag.

‘De tegenstemmen over beloningsgerelateerde resoluties blijven hoog met 36% stemmen tegen het management.’ ‘We blijven onze portefeuillebedrijven aanspreken op beloningsstructuren en openbaarmaking. De belangrijkste issues waren ontoereikende prestaties of wachttijden, gebrek aan (retrospectieve) informatieverschaffing over beloningsresultaten en Remuneratiecomités die niet binnen de parameters van hun beloningsbeleid opereerden.’ De vermogensbeheerder zegt een verdere verbetering in de kwaliteit van corporate disclosure te verwachten en zal ‘ondernemingen ondersteunen door middel van onze voortdurend engagement.’

Zorgen over beloningen

Het bedrijf constateert verder ‘aanhoudende bezorgdheid over beloningen in Europa, met de meeste 'tegenstemmen' in Duitsland (48%), Italië (55%) en België (61%). Er zijn problemen met transparantie, vooral in Duitsland en Italië, met betrekking tot het duidelijk openbaar maken van het verband tussen prestaties en uitbetaling. Waar wel vooruitgang is geboekt, is bij de overgrote meerderheid van de Europese large caps die nu ESG KPIs opnemen in hun beloningsbeleid.’

In de VS stemde het 70% keer tegen beloningsgerelateerde voorstellen. ‘Veel Amerikaanse bedrijven hanteren beloningssystemen die korte termijn marktbewegingen belonen in plaats van de outperformance van het management weergeven.

Klimaarengagement

Het bedrijf zegt in de VS 86% van alle klimaatgerelateerde aandeelhoudersresoluties, 100% van de resoluties over mensenrechten en 91% van de resoluties over meer transparantie over politieke bijdragen en lobbyen te hebben gesteund. Het constateerde in 2023 een significante daling in Say on Climate resoluties, waarbij er slechts over ongeveer 30 is gestemd, vergeleken met ongeveer 50 in 2022. In Europa worden de meeste Say on Climate resoluties nog steeds ingediend door bedrijven in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met Australië als het meest prominente land buiten Europa.

‘We hebben problemen geconstateerd met de manier waarop ondernemingen omgaan met de lage opkomst bij Say on Climate en met hun reacties op de issues van beleggers in het algemeen. Daarnaast zijn wijzigingen in klimaatplannen van bedrijven nadat ze zijn voorgelegd aan een stemming door aandeelhouders een ander groeiend probleem dat we hebben gezien. Over het algemeen verwachten we dat een bedrijf reageert op de vragen van beleggers en aangeeft hoe deze zullen worden aangepakt. In 2023 hebben we tegen de bestuurders gestemd als dit niet het geval was.’