Cardano: Welke gevolgen zal extreem weer hebben voor maatschappij en economie?

Cardano: Welke gevolgen zal extreem weer hebben voor maatschappij en economie?

Klimaatverandering
Klimaatverandering

Extreem weer door klimaatverandering wordt steeds beter zichtbaar in de vorm van hittegolven en overstromingen. Welke gevolgen zal extreem weer hebben voor onze maatschappij en economie? Duurzaamheidsspecialist bij Cardano, Nadja Franssen, geeft hier commentaar op.

Extreem weer steeds vaker productieketens en productieprocessen verstoren. ‘Door droogte ontstaan bijvoorbeeld energietekorten in gebieden die afhankelijk zijn van waterkrachtcentrales,’ legt ze uit.

‘Ook kan de productie verstoord raken omdat er te weinig water is voor koeling. Daarnaast neemt het risico op misoogsten toe en is het welzijn van mensen in het geding door toenemende hittegolven. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe migratiestromen van klimaatvluchtelingen. Opkomende landen zoals Indonesië of India zijn extra kwetsbaar vanwege de relatief grote afhankelijkheid van de natuur (verbouwen van gewassen, grondstoffen en toerisme).’

Wat zijn de belangrijkste problemen op dit moment als het gaat om het verder verduurzamen van onze energievoorziening? Volgens Franssen zijn er op drie vlakken uitdagingen.

‘Ten eerste is er voor het produceren van duurzame energie een gebrek aan grondstoffen. Bovendien komen veel grondstoffen uit niet-democratische landen waar veelal sprake is van een gespannen relatie met het westen. Ten tweede zijn er uitdagingen op het vlak van het opwekken van energie. Veel duurzame energie is immers afhankelijk van de weersomstandigheden. De stabiele energiebasis wordt nog steeds gerealiseerd met fossiele bronnen. Nucleaire energie kent dit nadeel niet, maar heeft risico’s met betrekking tot de veiligheid en afvalopslag. Ten derde leidt de toenemende elektrificatie van de industrie tot gebrek aan netwerkcapaciteit voor elektriciteit.’

Wat zijn de gevolgen voor de financiële sector van klimaatbeleid? ‘Indien de politiek de wil heeft om klimaatverandering ‘echt’ te gaan bestrijden, dan krijgen bedrijven die CO2 intensieve producten maken – bijvoorbeeld olie en gas – te maken met veranderende wet- en regelgeving, een lagere vraag naar hun producten, waardedalingen en mogelijk zogeheten stranded assets. Maar er zijn ook kansen voor beleggingen in bedrijven die al duurzaam produceren of die de transitie relatief gemakkelijk kunnen maken.

Al met al zal meer geïnvesteerd moeten worden in duurzame processen. Zo mijden Westerse beleggers steeds vaker bedrijven die energie opwekken met behulp van steenkool of andere fossiele brandstoffen. Beleggers zullen niet alleen moeten kijken of bedrijven een transitieplan hebben, maar vooral hoe geloofwaardig deze is. Van slechts een klein deel van de bedrijven zijn de investeringsbudgetten in lijn met klimaatdoelstellingen. 'Er is nog veel werk aan de winkel,’ concludeert Franssen.