PATRIZIA lanceert samen met Gasunie pilot voor waterstofopslag in Duitsland

PATRIZIA lanceert samen met Gasunie pilot voor waterstofopslag in Duitsland

Duurzaam beleggen
Waterstof

PATRIZIA heeft aangekondigd dat er leaseovereenkomsten zijn ondertekend voor de eerste grote waterstofopslag tussen PATRIZIA/STORAG ETZEL, een dochteronderneming van PATRIZIA, en Gasunie, een Nederlands staatsbedrijf voor energie-infrastructuur.

STORAG ETZEL, dat al meer dan 50 jaar opslagfaciliteiten voor olie en gas beheert in ondergrondse cavernes in Nedersaksen, zal waterstofopslagfaciliteiten ontwikkelen. Het pilotproject voor waterstofopslag H2CAST Etzel, uitgevoerd door STORAG ETZEL, Gasunie en andere partners bestaat al sinds 2022/2023, zal de haalbaarheid van waterstofopslag in de cavernes van Etzel moeten aantonen.

Volgens de Europese Unie heeft waterstof aanzienlijk potentieel voor ons toekomstige koolstofneutrale energieverbruik. In 2050 zouden hernieuwbare energiebronnen een groot deel van de Europese energiemix kunnen leveren, waarbij waterstof tot 20% zou kunnen bijdragen, met name 20-50% in transport en 5-20% in de industrie. Grootschalige waterstofopslag is cruciaal om schommelingen in groene energieopwekking door zonne- en windenergie te compenseren en een stabiele energievoorziening voor elektriciteitsnetten te bieden.

De toekomstige strategie van Duitsland om aardgascentrales te transformeren naar waterstofcentrales zal de vraag naar waterstofopslag vergroten, waarvoor de cavernes in de Etzel-zoutkoepel geschikt zijn. De aansluiting van de Etzel-opslagfaciliteit op het geplande waterstofpijpleidingennetwerk genaamd 'Kernnetz' (kernwaterstofnet) zal voorzien in toekomstige waterstofbehoeften in heel Duitsland.

Heiko Süß, hoofd van PATRIZIA Fund Management Frankfurt, zei:

'Het 'H2Cast Etzel' pilotproject en deze nieuwe overeenkomst met Gasunie zijn cruciaal om aan te tonen dat onze cavernes 'H2-klaar' zijn en een belangrijke rol kunnen spelen in de energievoorziening van Duitsland en Europa. Ons doel is om een veilige overgang van fossiele naar hernieuwbare energie te bewerkstelligen, waarbij het cavernesysteem in Etzel een essentieel onderdeel is van een toekomstige waterstofeconomie die voldoet aan de groeiende energiebehoeften van een koolstofvrije samenleving en economie.'

Scope van 'H2CAST Etzel'

Het waterstofopslagpilotproject genaamd 'H2CAST Etzel' omvat de conversie van twee cavernes tot waterstofopslagcavernes. Daarnaast zal eind 2026 de bouw van een bovengrondse faciliteit en een daaropvolgende test- en onderzoeksfase worden afgerond. Het pilotproject wordt gefinancierd door de Duitse federale overheid en de deelstaatregering van Nedersaksen met een investering van enkele tientallen miljoenen euro's, waarmee meer dan een derde van de totale testkosten wordt gedekt.

Het doel van de pilottest is om de haalbaarheid van grootschalige waterstofopslag in ondergrondse cavernes aan te tonen. De test zal worden uitgevoerd onder realistische omstandigheden, waaronder de injectie en terugwinning van waterstof in een multi-cyclische bedrijfsmodus, de zuivering van waterstofgas en het bewijs van de integriteit van de opslagfaciliteit.

Het potentieel van opslag in caverns

PATRIZIA en STORAG ETZEL als operationele partner beheren al meer dan 50 jaar succesvol grootschalige opslagfaciliteiten voor olie en gas in ondergrondse cavernes. De zoutkoepel omvat 75 operationele cavernes die momenteel 3,9 miljard meter3 aardgas opslaan en nog eens 10 miljoen meter3 ruwe olie kunnen opslaan.

De Etzel-faciliteit kan worden uitgebreid naar 99 reeds goedgekeurde cavernes, wat een extra capaciteit van 24 cavernes betekent met het equivalent van ongeveer vijf TWhH2. Een gemiddelde natuurlijke gasopslagcaverne in Etzel heeft een grootte van ongeveer 0,7 miljoen kubieke meter en kan ongeveer 1 TWh aan energie opslaan, genoeg om 100.000 huishoudens een jaar lang van verwarming en warm water te voorzien. Vanwege de lagere calorische waarde van H2 is het benodigde opslagvolume van waterstof vier keer hoger dan dat van aardgas.

PATRIZIA heeft al in 2008 en 2013 twee speciale cavernes fondsen gelanceerd waarin een groep van 20 langetermijnbeleggers heeft geïnvesteerd. Beide fondsen hebben een sterke staat van dienst en kunnen stabiele en aantrekkelijke rendementen overleggen. De vooruitzichten om het cavernenveld in Etzel tegen 2050 om te vormen tot een volledige waterstofopslagfaciliteit benadrukken de toewijding van PATRIZIA om te investeren in de energietransitie en netto-nul economieën.