Principal AM: Belastbare gemeenteobligaties aantrekkelijke aanvulling op krediet

Principal AM: Belastbare gemeenteobligaties aantrekkelijke aanvulling op krediet

Obligaties
Obligaties (02)

In de huidige onzekere markt, die gekenmerkt wordt door een verschuiving in het beleid van de centrale banken en een mogelijke vertraging van de Amerikaanse economie, zal de vraag naar hoogwaardig krediet waarschijnlijk hoog blijven.

In deze omstandigheden zijn belastbare Amerikaanse gemeenteobligaties voor beleggers een interessante aanvulling op traditionele hoogwaardige bedrijfsobligaties. Door hun inkomstenvoordelen en lagere volatiliteit zijn deze belastbare 'muni's' interessant voor beleggers die door een uitdagend economisch landschap moeten navigeren. 

De opleving van Amerikaanse financiële activa eind 2023 werd grotendeels gedreven door geld dat terugkeerde naar vastrentende waarden, waarvan de vraag tot dat moment wisselvallig was geweest. Toch blijft het fundamentele en technische beeld begin 2024, ondanks de zeer krappe spreads op hoogwaardig (IG-) krediet, vrij overtuigend.

Zelfs bij een milde economische vertraging zou hoogwaardig krediet beter moeten presteren dan krediet van lagere kwaliteit. Belastbare Amerikaanse gemeenteobligaties ontpoppen zich als een populaire optie voor beleggers die hun totale IG-allocatie willen verhogen.

Hoewel belastbare gemeenteobligaties in 2023 even goed presteerden als IG-krediet, met rendementen van respectievelijk 8,84 en 8,52 procent, bieden deze nog steeds een inkomstenvoordeel ten opzichte van bedrijfsobligaties met een vergelijkbare looptijd. De spreads van tienjarige belastbare gemeenteobligaties zijn breder dan bedrijfsobligaties met een AA-rating, terwijl ze ongeveer evenveel opleveren als bedrijfsobligaties met een A-rating. 

Belastbare gemeenteobligaties zijn ook aantrekkelijk vanwege hun lagere correlatie met risicovollere activa zoals hoogrentend krediet en aandelen, en hun lagere volatiliteit. De volatiliteit van de Bloomberg Taxable Municipal Index over een periode van 360 dagen bedroeg slechts 18,1 procent, vergeleken met 27,8 procent voor de Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index.2 

Ondanks smallere spreads dan vorig jaar zou IG-krediet in 2024 waarde moeten blijven bieden dankzij diversificatievoordelen en de aanhoudende vraag naar hoogwaardige activa met een lange looptijd. In combinatie met de hogere kredietratings van de activaklasse, zouden de rendements- en volatiliteitsvoordelen van belastbare gemeenteobligaties de aandacht moeten trekken van beleggers die stabiliteit zoeken in de aanloop naar een mogelijke economische verzwakking.