EIB en AllianzGI kondigen nieuwe kapitaaltoezeggingen aan voor het EMCAF

EIB en AllianzGI kondigen nieuwe kapitaaltoezeggingen aan voor het EMCAF

Duurzaam beleggen Klimaatverandering
Duurzaam (20) groei investeren beleggen

De Europese Investeringsbank (EIB) en Allianz Global Investors (AllianzGI) hebben nieuwe kapitaaltoezeggingen aangekondigd voor het Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF). Het Britse Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) zal £9 miljoen uittrekken

Daarnaast wil Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) namens het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie haar bestaande toezegging aanvullen met nog eens 33 miljoen euro. Inclusief deze nieuwe toezeggingen zal het EMCAF in de komende weken waarschijnlijk zijn derde closing houden met een totaal van €385 miljoen. Belangrijke beleggers in EMCAF sinds de start zijn onder andere de overheden van Duitsland en Luxemburg, het Nordic Development Fund, Allianz, Folksam Group en EIB.

EMCAF is een innovatief fonds voor gemengde financiering, en werd in het leven geroepen door de EIB en AllianzGI. Het biedt katalytische aandelenfinanciering in een vroeg stadium aan greenfieldprojecten voor klimaatmitigatie en -adaptatie en aan bedrijven met een groen bedrijfsmodel in opkomende en ontwikkelende markten. Het EMCAF zal naar verwachting beleggen in ongeveer twaalf fondsen, die ongeveer 150 projecten op het gebied van klimaatverandering, aanpassing en ecologische duurzaamheid moeten ondersteunen.

Tijdens de top in Elmau (Duitsland) in juni 2022 heeft de Groep van Zeven (G7)  EMCAF ondersteund als een belangrijk voorbeeld van een concrete innovatieve en marktgestuurde aanpak om private investeringen voor klimaatrelevante infrastructuur te mobiliseren en multilaterale financiering en samenwerking te versterken. Volgens de Verenigde Naties zou het voorkomen van de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen 2030 jaarlijks 4,3 biljoen dollar kunnen kosten.

'Het COP28-voorzitterschap heeft opgeroepen tot echte globale oplossingen als antwoord op de klimaatcrisis', aldus Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB. Hij voegde eraan toe: 'Met het Emerging Market Climate Action Fund hebben we een succesverhaal dat anderen de weg wijst om particuliere financiering op grote schaal te mobiliseren. Als klimaatbank van de EU zijn we blij met de vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt en we verwelkomen de nieuwe kapitaaltoezeggingen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.'

Tobias Pross, CEO van AllianzGI voegde hieraan toe:

'Miljarden dollars aan investeringen per jaar zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering in opkomende markten te bestrijden, wat betekent dat innovatieve financieringsmechanismen nodig zijn om de enorme hoeveelheden geld die nodig zijn te mobiliseren. Dat is waar wij als actieve vermogensbeheerder onze meerwaarde kunenn aantonen, door gebruik te maken van onze markt- en productkennis om het soort investeringsvehikels te ontwerpen dat nodig is om deze financieringskloof te helpen overbruggen. EMCAF is een goed voorbeeld van hoe we onze ervaring in het veld aan het werk zetten, en we zijn verheugd om te zien dat dit opnieuw wordt erkend door verdere toezeggingen van de Duitse regering en de Britse regering als nieuwe investeerder.'

The Rt Hon Andrew Mitchell MP, Minister van Staat (Ontwikkeling & Afrika) zei:

'Om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken en economische transformatie te bewerkstelligen, is het van cruciaal belang om internationale financiering te mobiliseren en de investeringen van de private sector in ontwikkeling te verhogen. Om dit te ondersteunen, ben ik verheugd om aan te kondigen dat het Verenigd Koninkrijk 9 miljoen pond investeert in het Emerging Market Climate Action Fund.'

Stefan Wenzel, parlementair staatssecretaris bij het Duitse federale ministerie voor Economische Zaken en Klimaatactie, zei:

'Het ondersteunen van klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden zal niet alleen de temperatuurstijging beperken, maar ook een welvarende ontwikkeling en economische voordelen met verbeterde levensomstandigheden ondersteunen. We zijn daarom van plan om onze bijdrage aan het succesvolle Emerging Markets Climate Action Fund met nog eens 33,3 miljoen euro te verhogen. Dit zal naar verwachting leiden tot extra geïnstalleerde wind- en zonne-energiecapaciteit van ongeveer 1,8 gigawatt, ter ondersteuning van het doel om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen. We weten dat de noodzakelijke financiering voor internationale klimaatmaatregelen niet alleen door de publieke sector kan worden opgebracht. We moeten dus vooruitgang boeken bij het mobiliseren van private financiering en het afstemmen van financiële stromen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.'

Stephanie Lindemann-Kohrs, Global Head Equity and Funds, KfW Development Bank zei:

'Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke globale uitdagingen die de komende jaren en decennia een beslissende invloed op ons leven zullen hebben. We zijn er dan ook trots op om namens de BMWK deel te nemen aan de derde closing van het EMCAF en om samen met onze bestaande en nieuwe partner-investeerders en AllianzGI en EIB best practices te implementeren.'

Het EMCAF werd gelanceerd tijdens de VN-klimaatveranderingsconferentie COP26 in Glasgow in 2021 en heeft meer dan 100 miljoen dollar toegezegd aan vijf fondsen. Tot de investeringen behoren ARCH Cold Chain Solutions Fund, dat zich richt op het opzetten van een infrastructuur voor de koudeketen in Oost-Afrika; Alcazar Energy Partners II dat aandelen investeert in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten voor hernieuwbare energie in verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Oost-Europa en Centraal-Azië; Vinci Climate Change, een greenfield klimaatfonds dat zich richt op de financiering van de uitbreiding van infrastructuur voor hernieuwbare energie en water- en afvalwaterbehandeling in Brazilië; en GEF South Asia Growth Fund III dat aandelenfinanciering biedt aan bedrijven die actief zijn in de sectoren water, energie-efficiëntie en circulaire economie, voornamelijk in India. Recentelijk heeft EMCAF geïnvesteerd in het Inspired Evolution III Fund ('Evo III'), dat zich richt op greenfield infrastructuur voor schone energie, toegang tot energie en efficiënt gebruik van hulpbronnen in heel Afrika.